JP Tržnica d.o.o. Zenica

Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton: Zeničko-dobojski kanton
Smještaj: Zenica
Adresa: Maršala Tita 48
Procenat: 0.00
Telefon: 032 401 573
Fax:
Email: trznica2000@bih.net.ba
Webstranica: https://trznicazenica.ba
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Ferid Kavazović 2010-01-01 2017-12-31 Direktor
Selma Vidimlić 2017-01-01 Direktor

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Ahmed Mutapčić 2017-01-01 2019-12-31 Član NO
Belma Mehmedović 2017-01-01 2019-12-31 Član NO
Branislav Lovrić 2017-01-01 2019-12-31 Predsjednik NO
Amir Čustović 2012-01-01 2016-12-31 Član NO
Husnija Neslanović 2012-01-01 2016-12-31 Predsjednik NO
Dževad Selimović 2012-01-01 2016-12-31 Član NO
Husnija Neslanović 2010-01-01 2012-12-31 Predsjednik NO
Jilduza Pojskić 2010-01-01 2012-12-31 Član NO
Željko Tadić 2010-01-01 2012-12-31 Član NO

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod