JP Radio-televizija Donji Vakuf d.o.o. Donji Vakuf

Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton: Srednjobosanski kanton
Smještaj: Donji Vakuf
Adresa: 770 Sbbr 18
Procenat: 0.00
Telefon: 030 201 480
Fax: 030 335 591
Email: info@radiodonjivakuf.com.ba
Webstranica: https://radiodonjivakuf.com.ba/
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod