JP Radiotelevizija Tuzlanskog kantona d.o.o. Tuzla

Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton: Tulanski kanton
Smještaj: Tuzla
Adresa: Mije Keroševića 20
Procenat: 0.00
Telefon: 035 320 026
Fax:
Email: kasim@rtvtk.ba; direktor@rtvtk.ba; protokol@rtvtk.ba
Webstranica: https://rtvtk.ba/
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Kasim Softić 2019-12-20 2020-09-22 VD - Direktor
Kasim Softić 2020-03-19 2020-09-22 VD - Direktor
Almir Mulabećirović 2016-05-09 2019-12-19 Direktor
Almir Mulabećirović 2016-01-27 2016-05-09 VD - Direktor
Edina Isaković 2014-09-03 2016-01-26 Direktor
Edina Isaković 2014-05-24 2014-09-03 VD - Direktor
Kemal Nurkić 2014-05-23 Direktor
Kasim Softić 2020-09-22 VD - Direktor

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Besim Mujkić 2017-05-31 2017-08-02 Predsjednik NO
Sandra Šabanović 2017-02-21 2017-05-31 v.d. Član NO
Besim Mujkić 2017-02-21 2017-05-31 v.d. Predsjednik NO
Suhdin Đedović 2017-02-21 2017-05-31 v.d. Član NO
Sandra Šabanović 2016-11-29 2017-02-21 v.d. Član NO
Suhdin Đedović 2016-11-29 2017-02-21 v.d. Član NO
Besim Mujkić 2016-11-29 2017-02-21 v.d. Predsjednik NO
Omer Ročević 2016-07-21 2016-11-29 v.d. Član NO
Edis Kavgić 2016-07-21 2016-11-29 v.d. Predsjednik NO
Fertik Glibanović 2016-07-21 2016-11-29 v.d. Član NO
Fertik Glibanović 2016-05-06 2016-07-21 v.d. Član NO
Edis Kavgić 2016-05-06 2016-07-21 v.d. Predsjednik NO
Omer Ročević 2016-05-06 2016-07-21 v.d. Član NO
Fertik Glibanović 2016-01-15 2016-05-06 v.d. Član NO
Omer Ročević 2016-01-15 2016-05-06 v.d. Član NO
Edis Kavgić 2016-01-15 2016-05-06 v.d. Predsjednik NO
Ervin Alibegović 2015-10-12 2016-01-15 v.d. Član NO
Omer Ročević 2015-10-12 2016-01-15 v.d. Predsjednik NO
Fetik Glibanović 2015-10-12 2016-01-15 v.d. Član NO
Fetik Glibanović 2015-05-27 2015-10-12 v.d. Član NO
Ervin Alibegović 2015-05-27 2015-10-12 v.d. Član NO
Omer Ročević 2015-05-27 2015-10-12 v.d. Predsjednik NO
Ervin Alibegović 2015-02-11 2015-05-27 Član NO
Omer Ročević 2015-02-11 2015-05-27 v.d. Predsjednik NO
Fetik Glibanović 2015-02-11 2015-05-27 v.d. Član NO
Fetik Glibanović 2014-11-14 2015-02-11 v.d. Član NO
Omer Ročević 2014-11-14 2015-02-11 v.d. Predsjednik NO
Ervin Alibegović 2014-11-14 2015-02-11 v.d. Član NO
Enisa Isović 2019-12-05 v.d. Član NO
Sandra Šabanović 2017-05-31 Član NO
Elvira Jukan 2017-08-02 Predsjednik NO
Edis Čičkušić 2019-12-05 v.d. Član NO
Samir Muratović 2019-12-05 v.d. Predsjednik NO
Jasmin Jajčević 2017-05-31 Predsjednik NO

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Hasan Jahić 2020-03-19 2020-09-22 v.d. Član uprave
Admira Bakić 2020-03-19 2020-09-22 v.d. Član uprave
Hasan Jahić 2019-12-20 2020-03-19 v.d. Član uprave
Admira Bakić 2019-12-20 2020-03-19 v.d. Član uprave
Fuad Memić 2016-05-09 2019-12-19 Član uprave
Nizama Softić 2016-05-09 2019-12-19 Član uprave
Edina Isaković 2016-01-27 2016-05-09 v.d. Član uprave
Nizama Softić 2016-01-27 2016-05-09 v.d. Član uprave
Nizama Softić 2014-10-30 2016-01-27 Član uprave
Nizama Softić 2014-07-08 2014-10-30 v.d. Član uprave
Edib Kravić 2014-05-09 Član uprave
Enisa Alibalić 2014-01-24 Član uprave
Hasan Jahić 2020-09-22 v.d. Član uprave
Admira Bakić 2020-09-22 v.d. Član uprave

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji
2018 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2017 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2016 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2015 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2014 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2013 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2012 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2011 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2010 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod
Izvještaj o radu za 2020. godinu 2020 Skupština Tuzlanskog kantona 2021-09-14 45. sjednica Nije usvojeno
Izvještaj o radu za 2019. godinu 2019 Skupština Tuzlanskog kantona 2020-10-14 31. sjednica Nije usvojeno
Izvještaj o radu za 2018. godinu 2018 Skupština Tuzlanskog kantona 2019-10-18 10. sjednica Nije usvojeno
Izvještaj o radu za 2017. godinu 2017 Skupština Tuzlanskog kantona 2018-06-27 54. sjednica Usvojeno - Utvrđeno
Izvještaj o radu za 2016. godinu 2016 Skupština Tuzlanskog kantona 2017-06-13 nastavak 36. sjednice Usvojeno - Utvrđeno
Izvještaj o radu za 2015. godinu 2015 Skupština Tuzlanskog kantona 2016-10-27 28. sjednica Nije usvojeno
Izvještaj o radu i poslovanju za 2013. godinu 2013 Skupština Tuzlanskog kantona 2014-07-25 66. sjednica Nije usvojeno
Izvještaj o radu za 2012. godinu 2012 Skupština Tuzlanskog kantona 2013-09-13 47. sjednica Usvojeno - Utvrđeno
Izvještaj o radu za 2011. godinu 2011 Skupština Tuzlanskog kantona 2012-07-18 24. sjednica Usvojeno - Utvrđeno
Izvještaj o radu za 2010. godinu 2010 Skupština Tuzlanskog kantona 2011-05-23 7. sjednica Usvojeno - Utvrđeno