JP Razvojno poduzetnički centar Tuzla- Inkubator Lipnica d.o.o. u Tuzli

Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton: Tulanski kanton
Smještaj: Tuzla
Adresa: Proleterskih brigada 60
Procenat: 0.00
Telefon: 035 806 371; 061 134 674
Fax:
Email: rpc@rpctuzla.ba
Webstranica: https://rpctuzla.ba/
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Muris Nišić 2014-08-01 2018-08-01 Direktor
Muris Nišić 2010-06-01 2014-06-01 Direktor
Emir Hamzić 2018-08-01 Direktor

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Irma Nišić 2021-05-26 2021-08-26 Član NO
Emina Ramić 2021-05-26 2021-08-26 Predsjednik NO
Adis Jahić 2021-05-26 2021-08-26 Član NO
Irma Nišić 2021-02-23 2021-05-23 Član NO
Asmira Islamović 2021-02-23 2021-05-23 Predsjednik NO
Alma Bubić 2021-02-23 2021-05-23 Član NO
Asmira Islamović 2020-10-30 2021-01-30 Član NO
Irma Nišić 2020-10-30 2021-01-30 Član NO
Alma Bubić 2020-10-30 2021-01-30 Predsjednik NO
Maja Hodžić 2016-10-28 2020-09-30 Član NO
Zlatan Jahić 2016-10-28 2020-09-30 Član NO
Jelen Jugović 2016-10-28 2020-09-30 Predsjednik NO
Jelen Jugović 2016-08-11 2016-09-30 v.d. Predsjednik NO
Snežana Divković 2016-08-11 2016-09-30 v.d. Član NO
Edin Fazlić 2016-08-11 2016-09-30 v.d. Član NO
Snežana Divković 2012-07-19 2016-07-19 Član NO
Jelen Jugović 2012-07-19 2016-07-19 Predsjednik NO
Edin Fazlić 2012-07-19 2016-07-19 Član NO
Jelen Jugović 2008-07-19 2012-07-19 Predsjednik NO
Damir Kapidžić 2008-07-19 2012-07-19 Član NO
Fehmo Mrkaljević 2008-07-19 2012-07-19 Član NO
Irma Nišić 2021-10-22 Član NO
Adis Jahić 2021-10-22 Član NO
Emina Ramić 2021-10-22 Predsjednik NO

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Muris Nišić 2014-06-01 2014-07-31 VD - Direktor

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod