JP Veterinarsko stočarski centar a.d. Banja Luka

Entitet: Republika Srpska
Kanton:
Smještaj: Banja Luka
Adresa: Knjaza Miloša br.21
Procenat: 0.00
Telefon: 051 313 067
Fax:
Email: vsc@spinter.net
Webstranica: http://
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Milenko Ilić 2022-03-03 Direktor

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Željko Vaško Predsjednik NO
Rodoljub Trkulja Član NO
Branka Ružević Član NO

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Dragutin Maturugić Član uprave
Spomenka Travar Član uprave
Stoja Jotanović Član uprave

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji
2018 Nije dostupno Ostali izvori Nije dostupno
2017 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2016 Nije dostupno Ostali izvori Nije dostupno
2015 Nije dostupno Ostali izvori Nije dostupno
2014 Nije dostupno Ostali izvori Nije dostupno
2013 Nije dostupno Ostali izvori Nije dostupno
2012 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2011 Nije dostupno Ostali izvori Nije dostupno
2010 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod