Vodovod a.d. Prijedor

Entitet: Republika Srpska
Kanton:
Smještaj: Prijedor
Adresa: Kozarska br. 87
Procenat: 0.00
Telefon: 052 236 600
Fax: 052 238 029
Email: info@vodovod-pd.com
Webstranica: https://www.vodovod-pd.com/
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Vlado Reljić 2013-08-12 2017-08-13 Direktor
Vlado Reljić 2007-10-18 2013-08-12 Direktor
Milorad Šipka 2022-01-01 Direktor
Vlado Reljić 2017-08-13 Direktor

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Željko Macura 2016-07-29 2020-01-01 Član NO
Mile Janjić 2016-07-29 2020-01-01 Član NO
Mladen Kečan 2016-07-29 2020-01-01 Predsjednik NO
Darko Zgonjanin 2012-06-18 2016-07-29 Predsjednik NO
Mladen Kečan 2012-06-18 2016-07-29 Član NO
Milan Tubin 2012-06-18 2016-07-29 Član NO
Dragoslav Novaković 2011-11-30 2012-06-18 v.d. Predsjednik NO
Darko Zgonjanin 2011-11-30 2012-06-18 v.d. Član NO
Dragica Plavšić-Stojanović 2011-11-30 2012-06-18 v.d. Član NO
Darko Zgonjanin 2007-11-30 2011-11-30 Član NO
Dragoslav Novaković 2007-11-30 2011-11-30 Predsjednik NO
Dragica Plavšić-Stojanović 2007-11-30 2011-11-30 Član NO
Dragica Plavšić Stojanović 2022-01-01 Član NO
Jela Milanko 2022-01-01 Član NO
Azra Borovčanin 2022-01-01 Predsjednik NO

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod