JKP Glog d.o.o. Istočni Stari Grad

Entitet: Republika Srpska
Kanton:
Smještaj: Istočni Stari Grad
Adresa: Hreta br.66
Procenat: 0.00
Telefon: 057 265 127
Fax:
Email: jkpglog@yahoo.com
Webstranica:
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Dragan Tadić 2010-01-01 2012-12-31 Član NO
Aleksandar Cincar 2010-01-01 2012-12-31 Član NO
Ljubiša Ćosić 2010-01-01 2012-12-31 Član NO
Srđan Radović 2012-01-01 Član NO
Miroslav Petronić 2012-01-01 Član NO
Andrija Gavrilović 2012-01-01 Član NO

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod