JP Prečistač otpadnih voda d.o.o. Bileća

Entitet: Republika Srpska
Kanton:
Smještaj: Bileća
Adresa: Drakuljica bb
Procenat: 0.00
Telefon: 066 512 459
Fax:
Email:
Webstranica: http://
Status: Nepoznato

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Davor Milidragić 2017-05-16 2021-05-14 VD - Direktor
Aleksandra Nikolić 2016-03-29 2017-05-16 VD - Direktor
Marko Prodanović 2014-03-10 2016-03-29 VD - Direktor
Davorin Radović 2012-07-01 2014-03-10 VD - Direktor
Nemanja Bratić 2021-05-14 VD - Direktor

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Nataša Milidragović 2021-04-23 2021-11-15 v.d. Član NO
Nada Vuković 2021-04-23 2021-11-15 v.d. Član NO
Miletnije Milošević 2021-04-23 2021-11-15 v.d. Predsjednik NO
Dragan Rogan 2013-11-04 2021-04-23 Član NO
Miladin Stolica 2013-11-04 2021-04-23 Predsjednik NO
Mirjana Šarenac 2013-11-04 2021-04-23 Član NO
Dragan Vukoje 2012-03-15 2013-11-04 Predsjednik NO
Obren Samarđić 2012-03-15 2013-11-04 Član NO
Mirko Vujović 2012-03-15 2013-11-04 Član NO
Drago Vučić 2021-11-15 Član NO
Miletnije Milošević 2021-11-15 Predsjednik NO
Neda Vuković 2021-11-15 Član NO

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod