JP Komunalno d.o.o. Livno

Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton: Kanton 10
Smještaj: Livno
Adresa: Zgona bb
Procenat: 0.00
Telefon: 034 201 778
Fax:
Email: komunalno.livno@tel.net.ba
Webstranica: https://www.komunalno-livno.ba
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod