JKP Ljubuški d.o.o. u stečaju Ljubuški

Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton: Zapadno-hercegovački kanton
Smještaj: Ljubuški
Adresa: Alberta Fortisa bb
Procenat: 0.00
Telefon:
Fax:
Email:
Webstranica: http://
Status: U stečaju

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Milodrag Petrović 2014-11-05 Stečajni upravnik

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod