JP Direkcija za izgradnju i razvoj grada d.o.o. Bijeljina

Entitet: Republika Srpska
Kanton:
Smještaj: Bijeljina
Adresa: Karađorđeva ulica br.33
Procenat: 0.00
Telefon: 0055 208 085
Fax:
Email: office@dirgbn.com
Webstranica: https://dirgbn.com/?pismo=lat
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Mladen Petrović 2018-06-01 2020-12-31 Direktor
Predrag Petričević 2014-04-01 2015-08-31 Direktor
Cvijetin Simić 2010-01-01 2013-01-31 Direktor
Mladen Petrović 2021-01-01 VD - Direktor

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Danijel Perić 2018-03-26 2020-10-15 Član NO
Dragan Maksimović 2017-10-13 2018-03-25 v.d. Član NO
Željko Kusturić 2017-10-13 2018-03-25 v.d. Član NO
Danijel Perić 2017-10-13 2018-03-25 v.d. Član NO
Slađana Tomić 2017-10-13 2018-03-25 v.d. Član NO
Milenko Radišić 2017-10-13 2018-03-25 v.d. Član NO
Željko Kusturić 2013-10-14 2017-10-13 Član NO
Dragan Maksimović 2013-10-14 2017-10-13 Član NO
Slađana Tomić 2013-10-14 2017-10-13 Član NO
Milenko Radišić 2013-10-14 2017-10-13 Član NO
Danijel Perić 2014-10-04 2017-10-13 Član NO
Radomir Njeguš 2013-10-14 2014-10-03 Član NO
Dragan Maksimović 2010-01-01 2013-10-13 Član NO
Radomir Njeguš 2010-01-01 2013-10-13 Član NO
Željko Kusturić 2012-12-07 2013-10-13 v.d. Član NO
Milenko Radišić 2010-01-01 2013-10-13 Član NO
Milan Milivojević 2010-01-01 2013-10-13 Član NO
Slaviša Marković 2010-01-01 2012-12-07 Član NO
Mile Ljubinković 2018-03-26 Član NO
Tamara Bešlić 2018-03-26 Član NO
Dragan Maksimović 2018-03-26 Član NO
Velibor Marković 2020-10-16 Član NO
Milica Perković-Blagojević 2018-03-26 Član NO

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Mladen Milićević 2018-06-01 2020-12-31 Član uprave
Ljubinko Stevanović 2018-06-01 2020-05-31 Član uprave
Ljubinko Stevanović 2018-03-31 2018-05-31 v.d. Član uprave
Mladen Petrović 2017-04-10 2018-05-31 VD - Direktor
Mladen Milićević 2018-03-31 2018-05-31 v.d. Član uprave
Mladen Milićević 2014-04-01 2018-03-31 Član uprave
Ljubinko Stevanović 2014-04-01 2018-03-31 Član uprave
Mladen Milićević 2015-09-01 2017-04-09 VD - Direktor
Ljubinka Stević 2010-01-01 2014-03-31 Član uprave
Predrag Petričević 2013-02-01 2014-03-31 VD - Direktor
Branko Marjanović 2010-01-01 2014-03-31 Član uprave
Ljubinko Stevanović 2010-01-01 2014-03-31 Član uprave
Ljubinka Stević 2020-06-01 v.d. - Član UO
Mladen Petrović 2021-01-01 v.d. - Član UO

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod