JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja Breza d.o.o. Breza

Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton: Zeničko-dobojski kanton
Smještaj: Breza
Adresa: Branilaca grada bb
Procenat: 0.00
Telefon: 032 783 581
Fax:
Email: info@rmubreza.ba
Webstranica: https://www.rmubreza.ba
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Ćamil Zaimović 2016-01-29 2020-04-30 Direktor
Suad Ćosić 2011-10-11 2016-01-28 Direktor
Ćamil Zaimović 2010-02-19 2011-10-11 Direktor
Muamer Omerhodžić 2020-05-01 Direktor

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Edžnan Avdukić 2016-03-30 2020-08-31 Član NO
Amer Hodović 2016-03-30 2020-08-31 Član NO
Muamer Salkić 2016-03-30 2020-08-31 Predsjednik NO
Omer Jukić 2011-09-01 2016-02-28 Član NO
Muiris Vulić 2011-09-01 2016-02-28 Predsjednik NO
Mehmed Frljak 2011-09-01 2016-02-28 Član NO
Mirsad Sarač 2008-01-01 2011-08-31 Predsjednik NO
Velid Frljak 2008-01-01 2011-08-31 Član NO
Muris Velić 2008-01-01 2011-08-31 Član NO

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Aiša Salkić 2016-01-29 2020-08-31 Član UO
Sejid Osmanović 2010-09-07 2016-01-28 Član UO
Amir Kuglagić 2016-01-29 2016-01-28 Član UO
Ferida Gabeljić 2011-10-11 2016-01-28 Član UO
Sead Šabić 2009-01-01 2011-10-19 Član UO
Mirza Omerhodžić 2020-08-01 Član UO

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji
2018 Nije dostupno Ostali izvori Nije dostupno
2017 Nije dostupno Ostali izvori Nije dostupno
2016 Nije dostupno Ostali izvori Ured za reviziju
2015 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2014 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2013 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2012 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2011 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2010 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod