JP Parkovi d.o.o. Ljubuški

Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton: Zapadno-hercegovački kanton
Smještaj: Ljubuški
Adresa: Stjepana Radića bb, Nikole Šopa 8
Procenat: 0.00
Telefon: 039 832 340
Fax:
Email: parkovi.ljubuski@gmail.com
Webstranica: https://www.jpparkovi-ljubuski.com
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Vedran Markotić 2016-04-27 Direktor

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Mladen Bebek 2015-03-27 2019-09-16 Član NO
Slaven Planinić 2015-03-27 2019-09-16 Član NO
Andrija Mucić 2015-03-27 2019-09-16 Član NO
Željko Rogić 2013-06-25 2015-03-27 v.d. Član NO
Slaven Prskalo 2013-06-25 2015-03-27 v.d. Član NO
Luka Kraljević 2013-06-25 2015-03-27 v.d. Član NO
Andrija Mucić 2019-09-16 Član NO
Mladen Bebek 2019-09-16 Član NO
Slaven Planinić 2019-09-16 Član NO

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Vedran Markotić 2015-10-16 2016-04-27 VD - Direktor
Nikica Vučić 2014-09-19 2015-10-16 VD - Direktor
Ante Bradavica 2013-07-17 2014-09-19 VD - Direktor

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod