JP Komunalac Glamoč d.o.o.

Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton: Kanton 10
Smještaj: Glamoč
Adresa: Dalmatinskih brigada b.b.
Procenat: 0.00
Telefon:
Fax:
Email:
Webstranica:
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Branko Radoja 2017-12-13 2020-06-01 VD - Direktor
Siniša Šolak 2013-10-29 2017-12-12 Direktor
Milena Bošnjak 2021-02-26 VD - Direktor

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Halil Dizdar 2016-12-30 2017-12-31 v.d. Predsjednik NO
Dragan Talijan 2016-12-30 2017-12-31 v.d. Član NO
Ivan Damjanović 2016-12-30 2017-12-31 v.d. Član NO
Drago Popović 2013-09-04 2015-03-30 Član NO
Nebojša Radivojša 2013-09-04 2015-03-30 Predsjednik NO
Esad Zeljković 2013-09-04 2015-03-30 Član NO
Esad Zeljković 2012-07-13 2013-09-04 v.d. Član NO
Krstan Knežević 2012-07-13 2013-09-04 v.d. Predsjednik NO
Stjepan Perković 2012-07-13 2013-09-04 v.d. Član NO
Ratko Kesić 2011-12-29 2012-07-13 Predsjednik NO
Mirko Hajder 2011-12-29 2012-07-13 Član NO
Ana Paripović 2011-12-29 2012-07-13 Član NO

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Dragan Talijan 2009-06-29 2013-10-28 VD - Direktor
Ratko Kesić 2009-06-17 2011-12-29 Predsjednik UO
Ivan Jurić 2009-06-17 2011-12-29 Član UO
Ana Paripović 2009-06-17 2011-12-29 Član UO
Branko Radoja 2017-12-12 VD - Direktor

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod