Operator - Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo

Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton: Kanton Sarajevo
Smještaj: Centar Sarajevo
Adresa: Mustajbega Fadilpašića 1
Procenat: 0.00
Telefon: 033 214 278
Fax: 033 214 316
Email: protokol@terminali.ba
Webstranica: https://www.terminali.ba
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Džemal Bašić 2016-01-28 2019-09-18 Direktor
Hermedin Zornić 2014-11-04 2016-01-27 Direktor
Rasim Kadić 2011-06-16 2014-11-03 Direktor
Ibrahim Bećirbegović 2009-10-15 2011-06-15 Direktor
Hermedin Zornić 2019-09-19 Direktor

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Rifat Fetić 2020-01-01 2020-04-17 Predsjednik NO
Sanel Halilbašić 2020-01-01 2020-04-17 Član NO
Rifat Fetić 2016-01-28 2020-01-28 Predsjednik NO
Sanel Halilbegović 2016-01-28 2020-01-28 Član NO
Miroslav Rozić 2016-01-28 2020-01-28 Član NO
Euge Šušak 2015-07-14 2016-01-28 Predsjednik NO
Rifat Fetić 2015-07-14 2016-01-28 Član NO
Džemal Bašić 2015-07-14 2016-01-28 Član NO
Rifat Fetić 2011-08-24 2015-07-14 Predsjednik NO
Milan Dmitrović 2011-08-24 2015-07-14 Član NO
Zvonimir Šušnjar 2011-08-24 2015-07-14 Član NO
Samira Avdić 2011-08-24 2014-06-12 Član NO
Ibrahim Bećirbegović 2011-08-24 2014-06-12 Član NO
Milan Dmitrović 2011-05-11 2011-08-24 Član NO
Dževad Haznadar 2011-05-11 2011-08-24 Član NO
Rifat Fetić 2011-05-11 2011-08-24 Predsjednik NO
Zvonimir Šušnjar 2011-05-11 2011-08-24 Član NO
Hermedin Zornić 2011-05-11 2011-08-24 Član NO
Jakub Mušinbegović 2010-02-25 2011-05-11 Član NO
Iva Šunjić-Kordić 2010-02-25 2011-05-11 Član NO
Hermedin Zornić 2010-02-25 2011-05-11 Član NO
Dževad Paradžik 2010-02-25 2011-05-11 Predsjednik NO
Rifat Fetić 2010-02-25 2011-05-11 Član NO
Esad Hasanović 2020-04-01 v.d. Član NO
Miroslav Rozić 2020-04-01 v.d. Član NO
Amer Kapo 2020-04-01 v.d. Predsjednik NO

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Eugen Šušak 2016-01-28 2018-11-30 Član uprave
Tihomir Kožul 2008-10-10 2011-06-16 Član uprave
Željko Nuić 2011-06-16 v.d. Član uprave
Slaven Zeljko 2018-12-01 Član uprave

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji
2018 Nije dostupno Ostali izvori Nije dostupno
2017 Nije dostupno Ostali izvori Nije dostupno
2016 Nije dostupno Ostali izvori Nije dostupno
2015 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2014 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2013 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2012 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2011 Nije dostupno Nije dostupno Ured za reviziju
2010 Nije dostupno Nije dostupno Ured za reviziju

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod