JP Nacionalni park Una d.o.o. Bihać

Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton: Unskosanski kanton
Smještaj: Bihać
Adresa: Bosanska 17d
Procenat: 0.00
Telefon: 037 221 528
Fax:
Email: info@nationalpark-una.ba
Webstranica: https://nationalpark-una.ba
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Azra Korać-Mehmedović 2009-01-01 2011-04-19 VD - Direktor
Amarildo Mulić 2011-04-20 Direktor

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Željka Marković-Sekulić 2019-12-23 2023-12-23 Predsjednik NO
Amir Dedić 2019-12-23 2023-12-23 Član NO
Amira Demirović 2019-12-23 2023-12-23 Član NO
Amir Dedić 2019-04-18 2019-07-18 v.d. Član NO
Saša Sokač 2019-04-18 2019-07-18 v.d. Predsjednik NO
Amira Demirović 2019-04-18 2019-07-18 v.d. Član NO
Amira Demirović 2018-11-08 2019-02-08 v.d. Član NO
Amir Dedić 2018-11-08 2019-02-08 v.d. Član NO
Saša Sokač 2018-11-08 2019-02-08 v.d. Predsjednik NO
Ante Marjanović 2014-09-11 2018-09-11 Predsjednik NO
Amir Dedić 2014-09-11 2018-09-11 Član NO
Alen Dervišević 2014-09-11 2018-09-11 Član NO
Ante Marjanović 2009-11-04 2013-12-31 Predsjednik NO
Nermin Delić 2009-11-04 2013-12-31 Član NO
Amir Dedić 2009-11-04 2013-12-31 Član NO
Amir Hadžić 2009-11-04 2013-12-31 Član NO

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji
2018 Nije dostupno Ostali izvori Nije dostupno
2017 Nije dostupno Ostali izvori Nije dostupno
2016 Nije dostupno Ostali izvori Nije dostupno
2015 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2014 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2013 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2012 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2011 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2010 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod