JP Olimpijski centar Jahorina Pale

Entitet: Republika Srpska
Kanton:
Smještaj: Pale (RS)
Adresa: Olimpijska bb
Procenat: 0.00
Telefon: 057 270 090
Fax: 057 270 090
Email: direkcija@oc-jahorina.com
Webstranica: https://www.oc-jahorina.com/
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Dejan Ljevnaić 2022-01-01 Direktor

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Nedeljko Elek 2022-01-01 Predsjednik NO
Dušan Bogdanović 2022-01-01 Član NO
Ljubomir Mrda 2022-01-01 Član NO
Zorica Babić 2022-01-01 Član NO
Aleksandar Lazarević 2022-01-01 Član NO

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Bojan Čupović 2022-01-01 Član uprave
Iva Ivkić 2022-01-01 Član uprave
Nada Šljivić 2022-01-01 Član uprave

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji
2018 Nije dostupno Ostali izvori Nije dostupno
2017 Nije dostupno Ostali izvori Nije dostupno
2016 Nije dostupno Ostali izvori Nije dostupno
2015 Nije dostupno Ostali izvori Nije dostupno
2014 Nije dostupno Ostali izvori Nije dostupno
2013 Nije dostupno Ostali izvori Nije dostupno
2012 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2011 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2010 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod
Izvještaj o poslovanju OC "Jahorina" a.d. Pale za 2018.godinu 2018 Skupština akcionra 2019-11-09 36. redovna Skupština akcionara Usvojeno - Utvrđeno
Izvještaj o poslovanju OC "Jahorina" a.d. Pale za 2017.godinu 2017 Skupština akcionra 2019-11-09 36. redovna Skupština akcionara Usvojeno - Utvrđeno
Izvještaj o poslovanju OC "Jahorina" a.d. Pale za 2016.godinu 2016 Skupština akcionra 2017-10-16 30. redovna Skupština akcionara Usvojeno - Utvrđeno
Izvještaj o poslovanju OC "Jahorina" a.d. Pale za 2015.godinu 2015 Skupština akcionra 2017-10-16 30. redovna Skupština akcionara Usvojeno - Utvrđeno
Izvještaj o poslovanju OC "Jahorina" a.d. Pale za 2014.godinu 2014 Skupština akcionra 2015-07-20 24. redovna Skupština akcionara Nije usvojeno
Izvještaj o poslovanju OC "Jahorina" a.d. Pale za 2013.godinu 2013 Skupština akcionra 2015-07-20 24. redovna Skupština akcionara Nije usvojeno
Izvještaj o poslovanju OC "Jahorina" a.d. Pale za 2012.godinu 2012 Skupština akcionra 2013-07-02 21. redovna Skupština akcionara Nije usvojeno
Izvještaj o poslovanju OC "Jahorina" a.d. Pale za 2011.godinu 2011 Skupština akcionra 2012-06-30 20. redovna Skupština akcionara Nije usvojeno
Izvještaj o poslovanju OC "Jahorina" a.d. Pale za 2010.godinu 2010 Skupština akcionra 2011-06-28 17. redovna Skupština akcionara Nije usvojeno