JP Radio-televizija Bihać d.o.o. Bihać

Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton: Unskosanski kanton
Smještaj: Bihać
Adresa: Krupska bb
Procenat: 0.00
Telefon: 037 223 770
Fax:
Email: info@radiobihac.com; anita.piralic@radiobihac.com
Webstranica: https://www.radiobihac.com
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Enesa Hrustanović 2014-11-17 2017-10-24 Direktor
Mirela Poprženović 2008-08-20 2014-04-30 Direktor
Edin Zeljković 2017-12-07 Direktor

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Nerma Duračković 2019-12-10 2019-12-31 v.d. Član NO
Seada Saltaga 2019-12-10 2019-12-31 v.d. Predsjednik NO
Midhada Midžić 2019-12-10 2019-12-31 v.d. Član NO
Nijaz Hodžić 2017-03-31 2019-12-10 Član NO
Midhada Midžić 2017-03-31 2019-12-10 Predsjednik NO
Nijaz Glumac 2017-03-31 2019-12-10 Član NO
Senad Kovačević 2016-12-27 2017-03-31 v.d. Član NO
Nijaz Glumac 2016-12-27 2017-03-31 v.d. Član NO
Fikret Midžić 2016-12-27 2017-03-31 v.d. Predsjednik NO
Elvir Ramić 2014-02-06 2016-12-27 Član NO
Ahmet Ibukić 2014-02-06 2016-12-27 Predsjednik NO
Salih Dedić 2014-02-06 2016-12-27 Član NO
Hasan Babić 2013-03-21 2014-02-06 v.d. Član NO
Goran Galić 2013-03-21 2014-02-06 v.d. Predsjednik NO
Armin Kurtović 2013-03-21 2014-02-06 v.d. Član NO
Elvir Ramić 2012-04-02 2013-03-21 Član NO
Halid Hadžihajdarević 2012-04-02 2013-03-21 Član NO
Alen Zulić 2012-04-02 2013-03-21 Predsjednik NO
Alen Zulić 2007-08-29 2012-04-02 Predsjednik NO
Elvir Ramić 2007-08-29 2012-04-02 Član NO
Halid Hadžihajdarević 2007-08-29 2012-04-02 Član NO
Iris Žerić 2020-06-09 Član NO
Midhada Midžić 2020-06-09 Član NO
Seada Saltaga 2020-06-09 Predsjednik NO

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Edin Zeljković 2017-10-25 2017-12-07 VD - Direktor
Esad Budimlić 2014-05-01 2014-11-16 VD - Direktor

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod