JKP Čisto d.o.o. Doboj Istok

Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton: Tulanski kanton
Smještaj: Doboj Istok
Adresa: Doboj Istok bb / Brijesnica Velika bb
Procenat: 0.00
Telefon: 035 777 777
Fax:
Email: info@cisto .ba
Webstranica: https://www.cisto.ba/
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod