JKP Čistoća d.o.o. Lopare

Entitet: Republika Srpska
Kanton:
Smještaj: Lopare
Adresa: Cara Dušana bb
Procenat: 0.00
Telefon:
Fax:
Email:
Webstranica:
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Željko Đokić 2013-12-30 Direktor

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Cvijan Ostojić 2014-12-30 2017-03-31 Član NO
Jagoda Krsmanović 2015-12-30 Član NO
Goran Gajić 2014-12-30 Član NO
Ljubo Lukić 2014-12-30 Član NO

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod