JP Sportsko-Kulturno-Privredni Centar MEJDAN d.o.o. Tuzla

Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton: Tulanski kanton
Smještaj: Tuzla
Adresa: Bosne Srebrene bb
Procenat: 0.00
Telefon: 035 228 825; 035 228 880; 035 228 832
Fax: 035 228 834
Email: mejdan@mejdan.ba
Webstranica: https://mejdan.ba/
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Jasenko Elezović 2017-09-01 2021-08-31 Direktor
Mirsad Filipović 2013-04-01 2017-09-01 Direktor
Stanislav Petrović 2010-01-01 2010-12-31 Direktor

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Nazim Ibrahimović 2014-01-01 2015-12-31 Član NO
Aida Savić 2014-01-01 2015-12-31 Predsjednik NO
Adnan Hodžić 2014-01-01 2015-12-31 Član NO
Redžep Ismailovski 2010-01-01 2013-12-31 Predsjednik NO
Adnan Hodžić 2012-03-01 2013-12-31 Član NO
Aida Savić 2010-01-01 2013-12-31 Član NO
Jusuf Žigić 2010-01-01 2012-02-28 Član NO
Nedret Kikanović 2020-11-05 Član NO
Nihad Bukvić 2016-01-01 Član NO
Muhidin Mehanović 2020-11-05 Član NO
Adnan Hodžić 2020-11-05 Predsjednik NO
Dženad Korman 2016-01-01 Član NO
Adnan Hodžić 2016-01-01 Predsjednik NO

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Mirsad Filipović 2011-01-01 2013-04-01 VD - Direktor

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod