JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo

Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton: Kanton Sarajevo
Smještaj: Centar Sarajevo
Adresa: Terezija 54
Procenat: 0.00
Telefon: 033 250 370; 033 563 450
Fax: 033 250 400
Email: info@jpcfbih.ba
Webstranica: https://jpdcfbh.ba
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Ljubo Pravdić 2016-03-04 2020-03-04 Direktor
Filip Vujeva 2011-12-06 2015-12-06 Direktor

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Enal Sarajlić 2016-07-08 2020-12-31 Predsjednik NO
Mehmed Hero 2016-07-08 2020-12-31 Član NO
Haris Jašarević 2016-07-08 2018-12-14 Član NO
Osman Lindov 2016-01-26 2016-07-08 v.d. Predsjednik NO
Damir Anić 2016-01-26 2016-07-08 v.d. Član NO
Željko Petrović 2016-01-26 2016-07-08 v.d. Član NO
Daliborka Marić 2016-01-26 2016-07-08 v.d. Član NO
Haris Jašarević 2016-01-26 2016-07-08 v.d. Član NO
Osman Lindov 2015-09-22 2016-01-26 v.d. Predsjednik NO
Daliborka Marić 2015-09-22 2016-01-26 v.d. Član NO
Haris Jašarević 2015-09-22 2016-01-26 v.d. Član NO
Damir Anić 2015-09-22 2016-01-26 v.d. Član NO
Željko Petrović 2015-09-22 2016-01-26 v.d. Član NO
Haris Jašarević 2014-03-13 2015-09-22 Član NO
Maida Dizdarević 2014-03-13 2015-09-22 Član NO
Zdenko Konta 2014-03-13 2015-09-22 Član NO
Osman Lindov 2014-03-13 2015-09-22 Član NO
Žarko Šantić 2014-03-13 2015-09-22 Član NO
Marko Musić 2012-02-23 2012-06-25 v.d. Član NO
Amadeo Mandić 2012-02-23 2012-06-25 v.d. Član NO
Ranko Krneta 2012-02-23 2012-06-25 v.d. Član NO
Miroslav Galić 2012-02-23 2012-06-25 v.d. Član NO
Haris Jašarević 2012-02-23 2012-06-25 v.d. Član NO
Marin Musa 2011-10-18 2012-02-23 v.d. Član NO
Medina Kočan 2011-10-18 2012-02-23 v.d. Član NO
Željko Matoc 2011-10-18 2012-02-23 v.d. Član NO
Vildana Smajlović-Hoti 2011-10-18 2012-02-23 v.d. Član NO
Siniša Bilić 2011-10-18 2012-02-23 v.d. Član NO
Amadeo Mandić 2011-05-31 2011-10-18 v.d. Član NO
Ranko Krneta 2011-05-31 2011-10-18 v.d. Član NO
Miroslav Galić 2011-05-31 2011-10-18 v.d. Član NO
Zijad Požegić 2011-05-31 2011-10-18 v.d. Predsjednik NO
Marko Musić 2011-05-31 2011-10-18 v.d. Član NO
Željko Matoc 2010-12-22 2011-05-31 v.d. Predsjednik NO
Nedret Kikanović 2010-12-22 2011-05-31 v.d. Član NO
Mira Bradara 2010-12-22 2011-05-31 v.d. Član NO
Ahmed Mušija 2010-12-22 2011-05-31 v.d. Član NO
Malik Krivić 2010-12-22 2011-05-31 v.d. Član NO
Ivan Lovrić 2010-09-07 2010-12-22 Član NO
Elmir Jahić 2010-09-07 2010-12-22 Član NO
Rasim Šahinović 2010-09-07 2010-12-22 Član NO
Vera Zovko 2010-09-07 2010-12-22 Član NO
Irma Memić 2010-09-07 2010-12-22 Član NO
Ana Ćulap 2009-04-09 2010-09-07 Član NO
Dževad Hadžić 2009-04-09 2010-09-07 Član NO
Nedret Kikanović 2009-04-09 2010-09-07 Član NO
Bisera Lokvančić 2009-04-09 2010-09-07 Član NO
Ahmed Mušija 2009-04-09 2010-09-07 Član NO
Tihomir Šukan 2009-04-09 2010-09-07 Član NO
Rasim Šahinović 2009-04-09 2010-09-07 Predsjednik NO
Vlado Budimir 2009-04-09 2010-09-07 Član NO
Rijad Raščić 2009-04-09 2010-09-07 Član NO
Behudin Stroil 2009-04-09 2010-09-07 Član NO
Anton Vidačak 2009-04-09 2010-09-07 Član NO
Anel Kljako 2020-01-01 Član NO
Marko Ivanković 2012-06-25 v.d. Član NO
Medina Kočan 2012-06-25 v.d. Član NO
Željko Matoc 2012-06-25 v.d. Član NO
Anis Krivić 2021-01-01 Član NO
Vildana Smajlović-Hoti 2012-06-25 v.d. Član NO
Siniša Bilić 2012-06-25 v.d. Član NO
Sulejman Bečirević 2018-12-14 v.d. Član NO
Daliborka Marić 2016-07-08 Član NO
Željko Petrović 2016-07-08 Član NO

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Bekir Isaković 2016-03-04 2020-03-04 Član uprave
Dedo Pjanić 2016-03-04 2020-03-04 Član uprave
Senad Hadžiselimović 2012-04-23 2016-06-23 Član uprave
Dragan Trebović 2012-04-23 2016-06-23 Član uprave
Nijaz Hadžikadunić 2020-03-05 Član uprave

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji
2018 Nije dostupno Ostali izvori Nije dostupno
2017 Nije dostupno Ostali izvori Nije dostupno
2016 Web portal Web portal Nije dostupno
2015 Web portal Web portal Ured za reviziju
2014 Nije dostupno Nije dostupno Ured za reviziju
2013 Nije dostupno Nije dostupno Ured za reviziju
2012 Nije dostupno Nije dostupno Ured za reviziju
2011 Nije dostupno Nije dostupno Ured za reviziju
2010 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod
Godišnji izvještaj o poslovanju za 2018. godinu 2018 Dom naroda FBiH 2020-02-27 5. sjednica Usvojeno - Utvrđeno
Godišnji izvještaj o poslovanju za 2018. godinu 2018 Zastupnički dom FBiH 2019-11-20 8. sjednica Usvojeno - Utvrđeno