JKP Radovina d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje

Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton: Srednjobosanski kanton
Smještaj: Gornji Vakuf - Uskoplje
Adresa: Mehmed bega Stočanina bb
Procenat: 0.00
Telefon: 030 266 789
Fax:
Email:
Webstranica:
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Nahid Šehić Direktor

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Nezir Čaušević 2019-04-26 2023-04-26 Član NO
Saudin Bektić 2019-04-26 2023-04-26 Član NO
Verica Malinar 2019-04-26 2023-04-26 Član NO
Esmir Hajdarević 2019-04-26 2023-04-26 Član NO
Ivana Posavac 2019-04-26 2023-04-26 Predsjednik NO
Elmir Crnica 2015-02-06 2019-02-06 Član NO
Mujo Džambo 2015-02-06 2019-02-06 Član NO
Branko Šain 2015-02-06 2019-02-06 Predsjednik NO
Verica Malinar 2015-02-06 2019-02-06 Član NO
Sulejman Pokvić 2015-02-06 2019-02-06 Član NO
Branko Pilić 2011-02-04 2015-02-04 Predsjednik NO
Nikola Milić 2011-02-04 2015-02-04 Član NO
Amir Filipović 2011-02-04 2015-02-04 Član NO
Avdo Burek 2011-02-04 2015-02-04 Član NO
Halil Trkić 2011-02-04 2015-02-04 Član NO

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod