JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo-Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja Đurđevik d.o.o. Đurđevik

Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton: Tulanski kanton
Smještaj: Živinice
Adresa: Đurđevik bb
Procenat: 0.00
Telefon: 035 774 970; 035 775 710
Fax: 035 772 667
Email: rudnik@rudnikdjurdjevik.ba
Webstranica: https://www.rudnikdjurdjevik.ba
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji
2018 Nije dostupno Ostali izvori Nije dostupno
2017 Nije dostupno Ostali izvori Nije dostupno
2016 Nije dostupno Ostali izvori Ured za reviziju
2015 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2014 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2013 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2012 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2011 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2010 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod