JP Mostar parking d.o.o. Mostar

Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton: Hercegovačko-neretvanski kanton
Smještaj: Mostar
Adresa: Bulevar narodne revolucije bb
Procenat: 0.00
Telefon: 036 558 805
Fax:
Email:
Webstranica: http://
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Darko Knezović 2021-10-19 VD - Direktor
Ivan Barbarić 2021-10-19 VD - Direktor

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Alma Fazil - Obad 2013-07-11 2021-09-13 Član NO
Dragan Marinović 2013-07-11 2021-09-13 Član NO
Darko Knezović 2013-07-11 2021-09-13 Član NO
Branka Medan 2013-07-11 2021-09-13 Član NO
Vjekoslav Vučić 2010-07-30 2013-07-11 Član NO
Radoslav Šantić 2010-07-30 2013-07-11 Član NO
Ibrahim Šarić 2010-07-30 2013-07-11 Predsjednik NO
Danijela Janjoš - Mucić 2010-07-30 2013-07-11 Član NO
Mustafa Brekalo 2010-07-30 2013-07-11 Član NO
Ibrahim Šarić 2009-11-20 2010-07-30 Predsjednik NO
Mustafa Brekalo 2009-11-20 2010-07-30 Član NO
Radoslav Šantić 2009-11-20 2010-07-30 Član NO
Sulejman Tanović 2021-09-13 v.d. Član NO
Emir Nuspahić 2021-09-13 v.d. Predsjednik NO
Željko Matković 2021-09-13 v.d. Član NO
Sanja Hrvić - Đuliman 2013-07-11 Predsjednik NO

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Esad Memić 2016-03-23 Član uprave

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod