JKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Jajce

Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton: Srednjobosanski kanton
Smještaj: Jajce
Adresa: H.V.Hrvatinića 1
Procenat: 0.00
Telefon:
Fax:
Email:
Webstranica: http://
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Matija Lučić 2011-08-16 Direktor

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Sulejman Kučković 2015-01-01 Predsjednik NO
Marko Lučić 2015-01-01 Član NO
Dražen Cenoja 2015-01-01 Član NO
Dijana Lacić 2015-01-01 Član NO
Sedin Dukanović 2015-01-01 Član NO

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod