JP Radio Tomislavgrad d.o.o. Tomislavgrad

Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton: Kanton 10
Smještaj: Tomislavgrad
Adresa: Mijata Tomića bb
Procenat: 0.00
Telefon: 034 352 909; 034 358 198
Fax: 034 353 768
Email:
Webstranica: https://www.radiotg.com
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod