JP BIT Centar d.o.o.Tuzla

Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton: Tulanski kanton
Smještaj: Tuzla
Adresa: Trg slobode 16
Procenat: 0.00
Telefon: 035 304 650
Fax: 035 258 280; 035 304 656
Email: robert@bit.ba
Webstranica: https://www.bitcentar.com
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Robert Martić 2018-03-28 2022-03-28 Direktor
Robert Martić 2014-02-19 2018-03-28 Direktor
Robert Martić 2014-01-28 2014-02-19 VD - Direktor
Robert Martić 2010-01-21 2014-01-28 Direktor

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Mirza Suljaković 2020-10-02 2024-10-02 Član NO
Biljana Petrović 2020-10-02 2024-10-02 Član NO
Amir Razić 2020-10-02 2024-10-02 Predsjednik NO
Amin Jusupović 2020-06-29 2020-10-02 v.d. Član NO
Asja Kravić 2020-06-29 2020-10-02 v.d. Predsjednik NO
Esmir Spahić 2020-06-29 2020-10-02 v.d. Član NO
Esmir Spahić 2016-06-01 2020-06-29 Član NO
Amin Jusupović 2016-06-01 2020-06-29 Član NO
Asja Kravić 2016-06-01 2020-06-29 Predsjednik NO
Maida Hadžimehmedović 2015-01-29 2016-06-01 v.d. Član NO
Asja Kravić 2015-01-29 2016-06-01 v.d. Predsjednik NO
Eldar Isaković 2015-01-29 2016-06-01 v.d. Član NO
Asja Kravić 2010-09-15 2015-01-29 Predsjednik NO
Eldar Isaković 2010-09-15 2015-01-29 Član NO
Maida Hadžimehmedović 2010-09-15 2015-01-29 Član NO

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod