JP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Banovići

Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton: Tulanski kanton
Smještaj: Banovići
Adresa: Školska br.2
Procenat: 0.00
Telefon: 387 35 875 339
Fax: 387 35 875 339
Email: kanalizacija.ban@bih.net.ba
Webstranica: https://vik-banovici.com.ba/
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Mirza Softić 2011-01-01 2015-12-31 Direktor
Samir Alić 2015-01-01 Direktor

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Sakib Glibanović 2017-01-01 2018-12-31 Član NO
Aldin Lugavić 2017-01-01 2018-12-31 Član NO
Alen Modrić 2017-01-01 2018-12-31 Predsjednik NO
Amra Kukić 2015-01-01 2017-12-31 Član NO
Alen Modrić 2015-01-01 2017-12-31 Predsjednik NO
Erna Lisičić 2015-01-01 2017-12-31 Član NO
Eldina Saburović 2014-08-21 2015-12-31 Predsjednik NO
Amra Kukić 2014-08-21 2015-12-31 Član NO
Alen Modrić 2014-08-21 2015-12-31 Član NO
Amra Kukić 2011-01-01 2014-08-21 Član NO
Suad Lugavić 2011-01-01 2014-08-21 Predsjednik NO
Merisa Softić 2011-01-01 2014-08-21 Član NO
Denis Haskić 2010-11-30 2011-01-30 Član NO
Nusret Džanić 2010-11-30 2011-01-30 Član NO
Halil Mujić 2010-11-30 2011-01-30 Predsjednik NO
Sakib Glibanović 2018-01-01 Član NO
Muamer Bjelić 2018-01-01 Predsjednik NO
Aldin Lugavić 2018-01-01 Član NO

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Mirza Softić 2010-10-27 2011-12-31 VD - Direktor

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod