JKP Kraljeva gora d.o.o. Han Pijesak

Entitet: Republika Srpska
Kanton:
Smještaj: Han Pijesak
Adresa: Srpske vojske br.10
Procenat: 0.00
Telefon: 057 557 370
Fax: 057 557 370
Email: kraljevagora@gmail.com
Webstranica:
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Ivana Maksimović 2015-09-15 Direktor

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Aleksandar Mitrović 2015-09-01 Predsjednik NO
Zoran Todorović 2019-09-01 Član NO
Zoran Todorović 2015-09-01 Član NO
Aleksandar Mitrović 2019-09-01 Predsjednik NO
Veselin Pušonja 2019-09-01 Član NO
Ubavka Gašević 2015-09-01 Član NO

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod