KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo

Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton: Kanton Sarajevo
Smještaj: Stari Grad Sarajevo
Adresa: Jaroslava Černija 8
Procenat: 0.00
Telefon: 033 483 400
Fax: 033 440 658
Email: komunikacije@viksa.ba amina.alihodzic@viksa.ba
Webstranica: https://www.viksa.ba/
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Rusmir Salić 2021-07-22 2021-11-29 VD - Direktor
Aida Pendek 2021-01-05 2021-07-22 VD - Direktor
Enver Hadžiahmetović 2019-10-24 2021-01-05 Direktor
Adnan Hodžić 2020-09-25 2020-12-19 Direktor
Enver Hadžiahmetović 2019-06-14 2019-10-23 VD - Direktor
Azra Muzur 2018-09-04 2019-06-13 Direktor
Azra Muzur 2017-10-17 2018-09-03 VD - Direktor
Nezir Hadžić 2016-03-10 2017-10-16 Direktor
Nezir Hadžić 2015-04-25 2016-03-09 VD - Direktor
Hasija Busuladžić 2013-12-27 2015-04-25 Direktor
Hasija Busuladžić 2013-09-13 2013-12-27 VD - Direktor
Muamera Srna 2013-03-26 2013-09-09 VD - Direktor
Muamera Srna 2012-03-20 2013-03-25 Direktor
Muamera Srna 2011-12-26 2012-03-19 VD - Direktor
Fahrudin Pilavdžić 2010-11-15 2011-12-26 Direktor
Rusmir Salić 2021-11-29 Direktor

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Želimir Bukarić 2021-03-09 2021-09-16 v.d. Član NO
Zlatko Mijatović 2021-03-09 2021-09-16 v.d. Predsjednik NO
Nedim Pervan 2021-03-09 2021-08-16 v.d. Član NO
Ahmed Mulaibrahimović 2020-07-15 2021-01-14 v.d. Član NO
Miralem Sarija 2020-07-15 2021-01-14 v.d. Član NO
Mirza Bilagić 2020-07-15 2020-12-29 v.d. Predsjednik NO
Zlatko Mijatović 2019-11-26 2020-07-15 Član NO
Želimir Bukarić 2019-11-26 2020-07-15 Član NO
Kemal Ademović 2019-11-26 2020-07-15 Predsjednik NO
Ensar Mulaosmanović 2019-05-18 2019-11-18 v.d. Predsjednik NO
Želimir Bukarić 2019-05-18 2019-11-18 v.d. Član NO
Salahudin Zulčić 2019-05-18 2019-11-18 v.d. Član NO
Azra Koso 2018-06-12 2019-05-17 v.d. Predsjednik NO
Mirza Bilalagić 2018-06-12 2019-05-17 v.d. Član NO
Faruk Redžić 2018-06-12 2019-05-17 v.d. Član NO
Damir Saračević 2018-01-26 2018-06-11 Član NO
Rasim Mezit 2018-03-15 2018-06-11 Član NO
Senad Smajlović 2018-03-15 2018-06-11 Predsjednik NO
Senad Smajlović 2018-01-26 2018-03-14 Član NO
Rasim Mezit 2018-01-26 2018-03-14 Predsjednik NO
Damir Saračević 2017-09-21 2018-01-25 v.d. Član NO
Rasim Mezit 2017-09-21 2018-01-25 v.d. Predsjednik NO
Senad Smajlović 2017-09-21 2018-01-25 v.d. Član NO
Tajib Delalić 2017-01-01 2017-09-20 Predsjednik NO
Mirsad Čaušević 2017-01-01 2017-09-20 Član NO
Nijaz Alispahić 2017-01-01 2017-09-20 Član NO
Tajib Delalić 2015-09-18 2016-12-30 v.d. Predsjednik NO
Mirsad Čaušević 2015-09-18 2016-12-30 Član NO
Ćamil Delić 2015-09-18 2016-03-14 v.d. Član NO
Edina Imamović 2013-09-04 2015-09-17 Predsjednik NO
Amela Hodžić 2013-09-04 2015-09-17 Član NO
Ćamil Delić 2013-09-04 2015-09-17 Član NO
Amela Hodžić 2013-07-04 2013-09-03 v.d. Član NO
Ćamil Delić 2013-03-07 2013-09-03 v.d. Član NO
Edina Imamović 2013-03-07 2013-09-03 v.d. Predsjednik NO
Adnan Đugum 2012-04-26 2013-07-04 Član NO
Belma Ključo- Vlašić 2012-04-26 2013-03-07 Član NO
Pašo Kalabušić 2012-04-26 2013-03-07 Predsjednik NO
Pašo Kalabušić 2011-12-05 2012-04-25 v.d. Predsjednik NO
Belma Ključo- Vlašić 2011-12-05 2012-04-25 v.d. Član NO
Adnan Đugum 2011-12-05 2012-04-25 v.d. Član NO
Haris Rešidagić 2010-06-25 2011-12-04 Predsjednik NO
Mirjana Mirković 2011-06-25 2011-12-04 Član NO
Adnan Išerić 2010-06-25 2011-12-04 Član NO
Ahmed Mulaibrahimović 2021-09-16 Član NO
Nedim Pervan 2021-09-16 Član NO
Zlatko Mijatović 2021-09-16 Predsjednik NO

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Nizama Dupovac 2021-03-30 2021-09-28 v.d. Član uprave
Almir Pamuk 2020-12-28 2021-09-28 v.d. Član uprave
Esvada Kamenica 2021-03-30 2021-06-29 v.d. Član uprave
Nihad Žilić 2020-12-28 2021-03-30 v.d. Član uprave
Amela Kadić 2020-12-28 2021-03-30 v.d. Član uprave
Aida Pendek 2020-12-28 2021-01-05 v.d. Član uprave
Almir Pamuk 2019-06-21 2020-09-25 v.d. Član uprave
Nihad Žilić 2019-06-21 2020-09-25 v.d. Član uprave
Aida Pendek 2019-06-21 2020-09-25 v.d. Član uprave
Amela Kadić 2019-06-21 2020-09-25 v.d. Član uprave
Amela Kadić 2021-11-08 v.d. Član uprave
Amar Nović 2021-09-28 v.d. Član uprave
Adnan Šerak 2021-03-30 v.d. Član uprave

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji
2018 Web portal Web portal Nije dostupno
2017 Parlament - Skupsština Parlament - Skupsština Nije dostupno
2016 Parlament - Skupsština Parlament - Skupsština Nije dostupno
2015 Parlament - Skupsština Parlament - Skupsština Nije dostupno
2014 Parlament - Skupsština Parlament - Skupsština Nije dostupno
2013 Parlament - Skupsština Parlament - Skupsština Nije dostupno
2012 Parlament - Skupsština Parlament - Skupsština Ured za reviziju
2011 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2010 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod
Izvještaj o poslovanju za 2020. godinu 2020 Skupština Kantona Sarajevo 2021-11-17 II nastavak 44. sjednice SKS Nije usvojeno
Izvještaj o poslovanju za 2019. godinu 2019 Skupština Kantona Sarajevo 2020-10-05 II nastavak 27. sjednice SKS Nije razmatrano
Izvještaj o radu/poslovanju za 2018. godinu 2018 Skupština Kantona Sarajevo 2020-05-18 25. sjednica SKS Usvojeno - Utvrđeno
Izvještaj o radu/poslovanju za 2017. godinu 2017 Skupština Kantona Sarajevo 2019-01-24 3. sjednica SKS Usvojeno - Utvrđeno
Izvještaj o radu/poslovanju za 2016. godinu 2016 Skupština Kantona Sarajevo 2017-07-31 32. sjednica SKS Nije usvojeno
Izvještaj o radu/poslovanju za 2015. godinu 2015 Skupština Kantona Sarajevo 2016-06-01 16. sjednica SKS Usvojeno - Utvrđeno
Izvještaj o radu/poslovanju za 2014. godinu 2014 Skupština Kantona Sarajevo 2015-07-21 5. sjednica SKS Nije usvojeno
Izvještaj o radu/poslovanju za 2013. godinu 2013 Skupština Kantona Sarajevo 2015-07-21 5. sjednica SKS Nije usvojeno
Izvještaj o radu/poslovanju za 2012. godinu 2012 Skupština Kantona Sarajevo 2013-12-11 31. sjednica SKS Nije usvojeno