JKP Visoko d.o.o. Visoko

Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton: Zeničko-dobojski kanton
Smještaj: Visoko
Adresa: Naselje Luke II 16
Procenat: 0.00
Telefon: 032 738 600
Fax:
Email: jkpvisocicavi@bih.net.ba
Webstranica: http://
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Aida Alibašić 2021-11-19 2021-12-08 VD - Direktor
Hasan Prelić 2021-05-18 2021-11-18 VD - Direktor
Hasan Prelić 2017-05-18 2021-05-17 Direktor
Almir Hadžialić 2015-01-19 2016-07-13 Direktor
Ermin Dlakić 2010-09-27 2014-09-27 Direktor
Almir Hadžalić 2021-12-09 Direktor

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Fadil Mostić 2021-06-14 2021-10-04 Član NO
Mustafa Kubat 2021-06-14 2021-10-04 Član NO
Mirza Omanović 2021-06-14 2021-10-04 Predsjednik NO
Mirsad Alibegović 2019-11-01 2021-06-14 Član NO
Nidžara Hadžiomerović 2019-08-06 2019-11-01 Član NO
Emir Fejzović 2018-08-24 2019-08-06 Član NO
Edina Ahmetović 2018-06-25 2018-08-24 Član NO
Amila Koso 2017-10-31 2018-06-25 Član NO
Amar Karavdić 2015-09-11 2017-10-31 Član NO
Namik Čolaković 2013-10-07 2017-10-31 Predsjednik NO
Mustafa Kubat 2013-10-07 2017-10-31 Član NO
Milada Mataradžija 2015-03-24 2015-09-11 Član NO
Almir Hadžialić 2013-10-07 2015-03-24 Član NO
Mirsada Zečević 2010-05-17 2013-10-10 Predsjednik NO
Lejla Spaho 2010-05-17 2013-10-10 Član NO
Samija Burić 2010-05-17 2013-10-10 Član NO
Zijad Breščić 2010-05-17 2012-02-17 Član NO
Elmir Omerbegović 2017-10-31 Član NO
Mahir Džafić 2021-10-04 Član NO
Senad Jahić 2021-10-04 Član NO
Mustafa Kubat 2021-10-04 Predsjednik NO
Almir Hadžiosmanović 2017-10-31 Predsjednik NO

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Dino Delibašić 2021-05-18 2021-11-18 v.d. Član uprave
Dino Delibašić 2017-10-09 2021-05-17 Član uprave
Dino Delibašić 2017-05-18 2017-10-09 v.d. Član uprave
Dino Delibašić 2017-01-13 2017-05-11 VD - Direktor
Dino Delibašić 2016-07-13 2017-01-13 VD - Direktor
Ermin Dlakić 2014-09-28 2015-01-19 VD - Direktor

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod