JP Radio-televizija Unsko-sanskog kantona d.o.o. Bihać

Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton: Unskosanski kanton
Smještaj: Bihać
Adresa: 502. Viteške brigade br.11.
Procenat: 0.00
Telefon: 037 222 701; 037 222 705
Fax: 037 222 701; 037 222 705
Email: rtvuskm@bih.net.ba; desk@rtvusk.ba; direktor.rtvusk@rtvusk.ba
Webstranica: https://www.rtvusk.ba/
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Irma Pašić 2019-03-28 2019-04-24 VD - Direktor
Senudin Jašarević 2018-07-06 2019-03-25 VD - Direktor
Izet Mustafić 2015-09-15 2018-06-18 Direktor
Senad Ramić 2015-04-03 2015-09-11 VD - Direktor
Nermina Zulić 2014-10-03 2015-03-27 VD - Direktor
Nermina Zulić 2010-09-27 2014-09-26 Direktor
Nermina Zulić 2010-08-04 2010-09-22 VD - Direktor
Dika Bejdić 2009-10-08 2010-07-27 Direktor
Irma Pašić 2019-04-26 Direktor

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Muhamed Gverić 2019-01-01 2019-12-31 Član NO
Amir Sijamhodžić 2019-01-01 2019-12-31 Predsjednik NO
Selma Muharemović 2019-01-01 2019-12-31 Član NO
Šaćir Fajić 2018-01-01 2018-12-31 Predsjednik NO
Senahid Nuhanović 2018-01-01 2018-12-31 Član NO
Dika Bejdić 2018-01-01 2018-12-31 Član NO
Idriz Duraković 2015-01-01 2017-12-31 Član NO
Jasmira Mehić 2015-01-01 2017-12-31 Predsjednik NO
Zaim Malkoč 2015-01-01 2017-12-31 Član NO
Ismet Šečić 2013-01-01 2013-12-31 Predsjednik NO
Halid Toromanović 2013-01-01 2013-12-31 Član NO
Jasmin Kazaz 2013-01-01 2013-12-31 Član NO
Sebila Dervić 2010-01-01 2012-12-31 Član NO
Hasan Redžić 2010-01-01 2012-12-31 Član NO
Fadil Nuhić 2010-01-01 2012-12-31 Predsjednik NO
Mirsad Avdić 2010-01-01 2012-12-31 Član NO
Jasmin Kazaz 2010-01-01 2011-12-31 Član NO

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Gorica Bukić 2015-12-17 2019-12-23 Član uprave
Anela Halilagić 2019-07-03 2019-12-19 v.d. Član uprave
Senad Ramić 2015-09-15 2019-06-28 Član uprave
Nijaz Glumac 2015-04-03 2015-12-14 v.d. Član uprave
Senad Ramić 2011-01-07 2015-01-14 Član uprave
Nijaz Glumac 2013-07-10 2014-10-02 Član uprave
Gorica Bukić 2019-12-23 Član uprave
Anela Halilagić 2019-12-23 Član uprave

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji
2018 Parlament - Skupsština Parlament - Skupsština Nije dostupno
2017 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2016 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2015 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2014 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2013 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2012 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2011 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2010 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod
Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju za 2019. godinu 2019 Skupština Unsko-sanskog kantona 2020-09-21 13. redovna sjednica Usvojeno - Utvrđeno