Centralno grijanje d.d. za distribuciju toplotne energije Tuzla

Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton: Tulanski kanton
Smještaj: Tuzla
Adresa: Krečanska 1
Procenat: 0.00
Telefon: 035 321 603
Fax:
Email: nevres.arnautovic@grijanjetuzla.ba
Webstranica: https://www.grijanjetuzla.ba
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Suljo Sarić 2021-03-31 2021-06-14 VD - Direktor
Nevres Arnautović 2021-03-01 2021-03-31 VD - Direktor
Nevres Arnautović 2020-06-01 2020-08-31 VD - Direktor
Nevres Arnautović 2019-12-01 2020-05-31 VD - Direktor
Nevres Arnautović 2020-09-01 2020-02-28 VD - Direktor
Nevres Arnautović 2015-12-01 2019-11-30 Direktor
Nevres Arnautović 2011-12-01 2015-11-30 Direktor
Nevres Arnautović 2007-12-01 2011-11-30 Direktor
Nermina Babajić 2021-06-15 Direktor

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Amira Malkočević 2020-02-01 2022-02-28 Predsjednik NO
Armela Efendić 2020-12-08 2022-02-28 Član NO
Hajrudin Hodžić 2018-03-02 2022-02-28 Član NO
Mirzama Muftić 2020-05-29 2020-12-08 v.d. Predsjednik NO
Senad Arslanagić 2018-03-02 2020-04-24 Predsjednik NO
Amira Malkočević 2018-03-02 2020-01-31 Član NO
Selma Hukić 2017-12-18 2018-03-02 v.d. Član NO
Hajrudin Hodžić 2017-12-18 2018-03-02 v.d. Član NO
Senad Arslanagić 2017-12-18 2018-03-02 v.d. Predsjednik NO
Hajrudin Hodžić 2013-10-21 2017-12-18 Član NO
Senad Arslanagić 2013-10-21 2017-12-18 Predsjednik NO
Selma Hukić 2013-10-21 2017-12-18 Član NO
Senad Arslanagić 2009-06-10 2013-10-21 Predsjednik NO
Alida Hrustanbegović 2009-06-10 2013-10-21 Član NO
Mirsad Alić 2009-06-10 2013-10-21 Član NO

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod