Privredno društvo za proizvodnju i transport gasa BH-Gas d.o.o. Sarajevo

Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton: Kanton Sarajevo
Smještaj: Centar Sarajevo
Adresa: Obala Kulina bana 8
Procenat: 0.00
Telefon: 033 724 220
Fax: 033 661 621
Email: direkcija@bh-gas.ba
Webstranica: https://www.bh-gas.ba/
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Jasmin Salkić 2020-10-26 2021-08-25 VD - Direktor
Jasmin Salkić 2016-10-26 2020-10-25 Direktor
Jasmin Salkić 2016-06-03 2016-10-26 VD - Direktor
Mirza Sendijarević 2014-03-28 2016-06-03 Direktor
Mirza Sendijarević 2013-11-27 2014-03-28 VD - Direktor
Adnan Kreso 2012-02-24 2013-11-27 Direktor
Adnan Kreso 2011-09-29 2012-02-24 VD - Direktor
Mihajlo Krmpotić 2021-08-20 VD - Direktor

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Ferid Bučo 2021-08-27 2021-11-27 Član NO
Amra Salihović 2021-08-27 2021-11-27 Član NO
Asmir Mujanović 2021-08-27 2021-11-27 Član NO
Armin Zulkić 2021-08-27 2021-11-27 Predsjednik NO
Edin Dilberović 2021-08-27 2021-11-27 Član NO
Amra Salihović 2021-05-27 2021-08-27 Član NO
Asmir Mujanović 2021-05-27 2021-08-27 Član NO
Armin Zulkić 2021-05-27 2021-08-27 Predsjednik NO
Edin Dilberović 2021-05-27 2021-08-27 Član NO
Ferid Bučo 2021-05-27 2021-08-27 Član NO
Armin Zulkić 2021-02-15 2021-05-15 Predsjednik NO
Asmir Mujanović 2021-02-15 2021-05-15 Član NO
Ferid Bučo 2021-02-15 2021-05-15 Član NO
Amra Salihović 2021-02-15 2021-05-15 Član NO
Edin Dilberović 2021-02-15 2021-05-15 Član NO
Amra Salihović 2020-10-14 2021-02-14 Član NO
Edin Dilberović 2020-10-14 2021-02-14 Član NO
Armin Zulkić 2020-10-14 2021-02-14 Predsjednik NO
Ferid Bučo 2020-10-14 2021-02-14 Član NO
Armin Zulkić 2017-04-06 2020-10-14 Član NO
Nermina Đugum 2017-07-27 2020-10-14 Član NO
Ferid Bučo 2017-07-27 2020-10-14 Član NO
Amra Salihović 2017-07-27 2020-10-14 Član NO
Edin Dilberović 2017-04-06 2020-10-14 Član NO
Amra Salihović 2017-04-06 2017-07-27 Član NO
Nermina Đugum 2017-04-06 2017-07-27 Član NO
Ferid Bučo 2017-04-06 2017-07-27 Član NO
Amra Salihović 2016-09-28 2017-04-16 Član NO
Ferid Bučo 2016-09-28 2017-04-06 Član NO
Edin Dilberović 2016-09-28 2017-04-06 Član NO
Armin Zulkić 2016-09-28 2017-04-06 Član NO
Nermina Đugum 2016-09-28 2017-04-06 Član NO
Edin Dilberović 2016-02-04 2016-09-28 v.d. Član NO
Armin Zulkić 2016-02-04 2016-09-28 v.d. Član NO
Nermina Đugum 2016-02-04 2016-09-28 v.d. Član NO
Ferid Bučo 2016-02-04 2016-09-28 v.d. Član NO
Amra Salihović 2016-02-04 2016-09-28 v.d. Član NO
Edin Dilberović 2011-12-26 2016-02-04 Član NO
Alija Kusur 2011-12-26 2016-02-04 Član NO
Goran Žagovec 2011-12-26 2016-02-04 Član NO
Enes Softić 2011-12-26 2016-02-04 Član NO
Mehmed Koldžo 2011-12-26 2016-02-04 Član NO
Mehmed Koldžo 2010-02-15 2011-12-26 Član NO
Adis Deljković 2010-02-15 2011-12-26 Član NO
Edin Dilberović 2010-02-15 2011-12-26 Član NO
Edina Ljubuškić 2010-02-15 2011-12-26 Član NO
Mariofil Ljubić 2010-02-15 2011-12-26 Član NO
Nermina Đugum 2020-10-14 Član NO

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Rijad Mutapčić 2020-10-26 2021-10-25 Član uprave
Rijad Mutapčić 2020-07-09 2020-10-25 Član uprave
Rijad Mutapčić 2019-07-08 2020-07-07 v.d. Član uprave
Rijad Mutapčić 2018-05-28 2019-05-28 v.d. Član uprave
Haris Hrnjičić 2014-03-28 2018-04-15 Član uprave
Salih Vatrenjak 2013-11-27 2014-03-28 v.d. Član uprave
Ismet Šepo 2012-02-24 2013-11-27 Član uprave
Ismet Šepo 2011-09-29 2012-02-24 v.d. Član uprave
Jasmin Skenderagić 2021-11-02 Član uprave

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji
2018 Parlament - Skupsština Parlament - Skupsština Nije dostupno
2017 Parlament - Skupsština Parlament - Skupsština Nije dostupno
2016 Parlament - Skupsština Parlament - Skupsština Nije dostupno
2015 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2014 Nije dostupno Nije dostupno Ured za reviziju
2013 Parlament - Skupsština Parlament - Skupsština Nije dostupno
2012 Parlament - Skupsština Parlament - Skupsština Ured za reviziju
2011 Parlament - Skupsština Parlament - Skupsština Ured za reviziju
2010 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod
Izvještaj o poslovanju za 2019. godinu 2019 Zastupnički dom FBiH 2021-02-24 19. sjednica Usvojeno - Utvrđeno
Izvještaj o poslovanju za 2019. godinu 2019 Dom naroda FBiH 2022-07-21 nastavak 19. sjednice Nije usvojeno
Izvještaj o poslovanju za 2018. godinu 2018 Dom naroda FBiH 2020-02-27 5. sjednica Nije usvojeno
Izvještaj o poslovanju za 2018. godinu 2018 Zastupnički dom FBiH 2019-11-20 8. sjednica Usvojeno - Utvrđeno
Izvještaj o poslovanju za 2017. godinu 2017 Dom naroda FBiH 2020-02-27 5. sjednica Nije usvojeno
Izvještaj o poslovanju za 2017. godinu 2017 Zastupnički dom FBiH 2019-11-20 8. sjednica Usvojeno - Utvrđeno
Izvještaj o poslovanju za 2016. godinu 2016 Dom naroda FBiH 2018-06-06 22. sjednica Usvojeno - Utvrđeno
Izvještaj o poslovanju za 2016. godinu 2016 Zastupnički dom FBiH 2019-11-20 8. sjednica Usvojeno - Utvrđeno
Izvještaj o radu i poslovanju za 2014. godinu 2014 Dom naroda FBiH 2015-11-19 4. sjednica Usvojeno - Utvrđeno
Izvještaj o radu i poslovanju za 2014. godinu 2014 Zastupnički dom FBiH 2015-10-28 3. sjednica Usvojeno - Utvrđeno
Izvještaj o radu i poslovanju za 2013. godinu 2013 Dom naroda FBiH Nije razmatrano
Izvještaj o radu i poslovanju za 2012. godinu 2012 Dom naroda FBiH Nije razmatrano
Izvještaj o radu i poslovanju za 2011. godinu 2011 Dom naroda FBiH Nije razmatrano