Preduzeće za vodovod i kanalizaciju 15. APRIL a.d. Višegrad

Entitet: Republika Srpska
Kanton:
Smještaj: Višegrad
Adresa: Nikole Pašića br.7
Procenat: 0.00
Telefon: 058 620 112
Fax:
Email:
Webstranica: http://
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Vladimir Gladanac 2019-03-07 2020-12-25 Direktor
Svetlana Grujić 2017-04-15 2019-03-06 Direktor
Mišo Savić 2013-04-16 2017-04-15 Direktor
Rada Jelisavčić 2013-04-15 Direktor
Radivoje Vidaković 2020-12-26 Direktor

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Žarko Milisavljević 2017-02-05 2021-02-05 Član NO
Slađana Savić 2017-02-05 2021-02-05 Član NO
Ivana Milutinović 2017-02-05 2021-02-05 Član NO
Dragica Gavrilović 2013-02-03 2017-02-03 Član NO
Dragan Vuković 2013-02-03 2017-02-03 Član NO
Žarko Milisavljević 2013-02-03 2017-02-03 Član NO
Zagorka Mandić 2021-02-08 Član NO
Žarko Milisavljević 2021-02-08 Član NO
Miladin Miličević 2021-02-08 Član NO

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Njegoš Jelisavčić 2018-11-08 2021-12-12 Član UO
Bojan Kešić 2018-11-08 Član UO

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod