JP Gradska toplana d.o.o. Bijeljina

Entitet: Republika Srpska
Kanton:
Smještaj: Bijeljina
Adresa: Miloša Crnjanskog bb
Procenat: 0.00
Telefon: 055 211 640
Fax: 055 211 641
Email: gradskatoplana@teol.net
Webstranica: http://
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Radomir Marjanović 2013-08-30 2017-02-06 Direktor
Milenko Vićanović 2012-09-06 2012-11-22 Direktor
Dušan Ilić 2011-01-08 Direktor
Mladen Krasavac 2018-04-05 Direktor

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Radivoje Kerović 2017-03-23 2017-06-21 v.d. Član NO
Slobodan Perić 2017-03-23 2017-06-21 v.d. Član NO
Amir Musić 2017-03-23 2017-06-21 v.d. Član NO
Slobodan Perić 2013-03-26 2017-03-23 Član NO
Amir Musić 2015-06-16 2017-03-23 Član NO
Radivoje Kerović 2013-03-26 2017-03-23 Član NO
Amir Musić 2015-04-03 2015-06-16 v.d. Član NO
Jusuf Trbić 2013-03-26 2015-04-03 Član NO
Jusuf Trbić 2012-11-30 2013-03-26 v.d. Član NO
Radivoje Kerović 2012-11-30 2013-03-26 v.d. Član NO
Slobodan Perić 2012-11-30 2013-03-26 v.d. Član NO
Samir Baćevac 2012-06-07 2012-11-30 Član NO
Radivoje Kerović 2012-06-07 2012-11-30 Član NO
Slobodan Perić 2012-06-07 2012-11-30 Član NO
Samir Baćevac 2012-02-27 2012-06-07 v.d. Član NO
Ljubomir Trifunović 2012-02-27 2012-06-07 v.d. Član NO
Slobodan Perić 2012-02-27 2012-06-07 v.d. Član NO
Slobodan Perić 2012-02-27 Član NO
Mihajlo Petrić 2012-02-27 Član NO
Ljubomir Trifunović 2012-02-27 Član NO
Jovan Mlađenović 2017-06-21 Član NO
Amir Musić 2017-06-21 Član NO
Radivoje Kerović 2017-06-21 Član NO

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Mladen Krasavac 2017-02-06 2018-04-05 VD - Direktor
Radomir Marjanović 2012-11-22 2013-08-30 VD - Direktor
Milenko Vićanović 2011-01-08 2012-09-06 VD - Direktor

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod