JKP Vodovod i kanalizacija d.d. Konjic

Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton: Hercegovačko-neretvanski kanton
Smještaj: Konjic
Adresa: Varda 40 D
Procenat: 0.00
Telefon: 036 727 576; 036 727 469
Fax:
Email:
Webstranica:
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Dženamir Hasagić 2014-07-08 2018-07-18 Direktor
Dženamir Hasagić 2010-06-25 2014-07-08 Direktor
Dženamir Hasagić 2018-07-18 Direktor

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Mirza Kevrić 2014-08-15 2019-05-20 Član NO
Vahid Alibegović 2014-08-15 2019-05-20 Predsjednik NO
Muamer Hadžić 2014-08-15 2019-05-20 Član NO
Mirza Kevrić 2010-05-07 2014-08-15 Predsjednik NO
Vahid Alibegović 2010-05-07 2014-08-15 Član NO
Zehid Zahirović 2010-05-07 2014-08-15 Član NO
Jasmina Greda-Odobašić 2019-05-20 Član NO
Mirnes Turbo 2019-05-20 Član NO
Semir Karić 2019-05-20 Predsjednik NO

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod