JP Radiopostaja Čapljina d.o.o. Čapljina

Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton: Hercegovačko-neretvanski kanton
Smještaj: Čapljina
Adresa: Ruđera Boškovića 4
Procenat: 0.00
Telefon: 036 805 636
Fax: 036 805 654
Email: radiopostajacapljina@gmail.com
Webstranica: https://www.radio-capljina.com
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Mile Limov 2021-03-11 2025-03-15 Direktor
Ivanka Džajić 1993-01-01 2020-05-21 Direktor
Ivanka Džajić 2020-05-21 2020-01-07 Direktor

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Zlatko Vrankić 2019-12-23 2023-12-23 Član NO
Danijela Nogolica 2019-12-23 2023-12-23 Član NO
Mladen Puljić 2019-12-23 2023-12-23 Predsjednik NO
Mladen Puljić 2016-01-01 2020-12-31 Član NO
Danijela Nogolica 2016-01-01 2020-12-31 Član NO
Zlatko Vrankić 2016-01-01 2020-12-31 Član NO
Zlatko Vrankić 2010-01-01 2015-12-31 Član NO
Željko Soko 2010-01-01 2015-12-31 Član NO
Miroslav Vidić 2010-01-01 2015-12-31 Član NO

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod