JP Šumsko privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona d.o.o. Zavidovići

Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton: Zeničko-dobojski kanton
Smještaj: Zavidovići
Adresa: Alije Izetbegovića 25
Procenat: 0.00
Telefon: 032 877 753
Fax:
Email: info@spdzdk.ba
Webstranica: https://spdzdk.ba/ba/index.php
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji
2018 Parlament - Skupsština Parlament - Skupsština Nije dostupno
2017 Web portal Web portal Nije dostupno
2016 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2015 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2014 Nije dostupno Nije dostupno Ured za reviziju
2013 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2012 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2011 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2010 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod
Izvještaj o radu/poslovanju za 2018. godinu 2018 Skupština Zeničko-dobojskog kantona 2018-12-16 16. sjednica Nije razmatrano
Izvještaj o radu/poslovanju za 2017. godinu 2017 Skupština Zeničko-dobojskog kantona 2018-12-20 2. sjednica Nije razmatrano
Izvještaj o radu/poslovanju za 2016. godinu 2016 Skupština Zeničko-dobojskog kantona 2017-10-30 49. sjednica Usvojeno - Utvrđeno
Izvještaj o radu/poslovanju za 2015. godinu 2015 Skupština Zeničko-dobojskog kantona 2016-08-31 31. sjednica Nije usvojeno
Izvještaj o radu/poslovanju za 2014. godinu 2014 Skupština Zeničko-dobojskog kantona 2015-07-29 13. sjednica Nije usvojeno
Izvještaj o radu/poslovanju za 2013. godinu 2013 Skupština Zeničko-dobojskog kantona 2015-07-29 13. sjednica Nije usvojeno
Izvještaj o radu/poslovanju za 2012. godinu 2012 Skupština Zeničko-dobojskog kantona 2013-11-05 46. sjednica Usvojeno - Utvrđeno
Izvještaj o radu/poslovanju za 2011. godinu 2011 Skupština Zeničko-dobojskog kantona 2012-10-30 28. sjednica Usvojeno - Utvrđeno
Izvještaj o radu/poslovanju za 2010. godinu 2010 Skupština Zeničko-dobojskog kantona 2011-10-31 13. sjednica Nije usvojeno