JP Radio i televizija Vogošća d.o.o. Vogošća

Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton: Kanton Sarajevo
Smještaj: Vogošća
Adresa: Jošanička 33
Procenat: 0.00
Telefon: 033 586 716
Fax: 033 586 715
Email: rtvvogosca@bih.net.ba; marketing@rtvvogosca.ba
Webstranica: https://www.rtvvogosca.ba/
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod