JKP Komemorativni centar d.o.o. Tuzla

Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton: Tulanski kanton
Smještaj: Tuzla
Adresa: Ul. Kojšino 31
Procenat: 0.00
Telefon: 035 360 910
Fax: 035 264 270
Email: info@komemorativni-centar.ba; jkpkct@yahoo.com
Webstranica: https://komemorativni-centar.ba
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Faruk Latifagić Direktor

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Jusuf Žigić Predsjednik NO
Rašid Milkunić Član NO
Borislav Kolanović Član NO

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod