JP Olimpijski bazen Otoka d.o.o. Sarajevo

Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton: Kanton Sarajevo
Smještaj: Novi Grad Sarajevo
Adresa: Bulevar Meše Selimovića 83 B
Procenat: 0.00
Telefon: 033 773 850
Fax:
Email: info@bazen.ba
Webstranica: https://bazen.ba
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Enes Peštek 2018-04-03 2022-04-02 Direktor
Avdija Hasanović 2013-10-03 2017-10-02 Direktor
Aldvin Torlaković 2012-08-16 2013-07-18 Direktor
Mujo Gec 2008-08-15 2012-08-15 Direktor

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Danka Požek 2021-08-14 2021-11-13 v.d. Član NO
Hamdo Karić 2021-08-14 2021-11-13 v.d. Član NO
Omer Alajbegović 2021-08-14 2021-11-13 v.d. Član NO
Mehmed Muharemović 2017-08-14 2021-08-13 Član NO
Amina Mujkić 2017-08-14 2021-08-13 Predsjednik NO
Omer Hadžiomerović 2017-08-14 2021-08-13 Član NO
Fahrudin Solak 2013-06-27 2017-06-26 Član NO
Omer Hadžiomerović 2013-06-27 2017-06-26 Predsjednik NO
Nermin Nurković 2013-06-27 2017-06-26 Član NO
Fahrudin Solak 2013-05-15 2013-06-27 v.d. Član NO
Omer Hadžiomerović 2013-05-15 2013-06-27 v.d. Predsjednik NO
Nermin Nurković 2013-05-15 2013-06-27 v.d. Član NO
Emir Baralić 2012-08-20 2013-05-15 Član NO
Anja Margetić 2012-08-20 2013-05-15 Član NO
Emir Dedović 2012-08-20 2013-05-15 Predsjednik NO
Anja Margetić 2008-07-08 2012-07-08 Predsjednik NO
Emir Medanhodžić 2008-07-08 2012-07-08 Član NO
Sabahudin Dautbašić 2008-07-08 2012-07-08 Član NO
Zafir Hasović 2021-11-14 Član NO
Hamdo Karić 2021-11-14 Član NO
Omer Alajbegović 2021-11-14 Član NO

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Enes Peštek 2017-10-02 2018-04-02 VD - Direktor
Avdija Hasanović 2013-07-19 2013-10-02 VD - Direktor

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod