KJP Centar Skenderija d.o.o. Sarajevo

Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton: Kanton Sarajevo
Smještaj: Centar Sarajevo
Adresa: Terezija bb
Procenat: 0.00
Telefon: 033 226 614; 033 229 990;033 201 203; 033 211 016
Fax: 033 211 016
Email: info@skenderija.ba amer.k@skenderija.ba
Webstranica: https://www.skenderija.ba/
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Amer Kapo 2016-07-04 2024-08-31 Direktor

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji
2018 Web portal Web portal Nije dostupno
2017 Parlament - Skupsština Parlament - Skupsština Nije dostupno
2016 Parlament - Skupsština Parlament - Skupsština Nije dostupno
2015 Parlament - Skupsština Parlament - Skupsština Nije dostupno
2014 Parlament - Skupsština Parlament - Skupsština Nije dostupno
2013 Parlament - Skupsština Parlament - Skupsština Nije dostupno
2012 Parlament - Skupsština Parlament - Skupsština Nije dostupno
2011 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2010 Ostali izvori Ostali izvori Nije dostupno

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod
Izvještaj o poslovanju za 2018. godinu 2018 Skupština Kantona Sarajevo 2021-07-08 I nastavak 38. sjednice SKS Nije usvojeno
Izvještaj o radu/poslovanju za 2017. godinu 2017 Skupština Kantona Sarajevo 2019-02-27 5. sjednica SKS Usvojeno - Utvrđeno
Izvještaj o radu/poslovanju za 2016. godinu 2016 Skupština Kantona Sarajevo 2018-01-31 37. sjednica SKS Usvojeno - Utvrđeno
Izvještaj o radu/poslovanju za 2015. godinu 2015 Skupština Kantona Sarajevo 2016-07-27 18. sjednica SKS Nije usvojeno
Izvještaj o radu/poslovanju za 2014. godinu 2014 Skupština Kantona Sarajevo 2015-09-09 6. sjednica SKS Nije usvojeno
Izvještaj o radu/poslovanju za 2013. godinu 2013 Skupština Kantona Sarajevo 2015-09-09 6. sjednica SKS Nije usvojeno
Izvještaj o radu/poslovanju za 2012. godinu 2012 Skupština Kantona Sarajevo 2014-01-09 nastavak 32. sjednice SKS Usvojeno - Utvrđeno