JP Veterinarska stanica d.o.o. Velika Kladuša

Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton: Unskosanski kanton
Smještaj: Velika Kladuša
Adresa: Zuhdije Žalića 39
Procenat: 0.00
Telefon: 037 772 151; 061 197 231
Fax: 037 772 151
Email: vet.stanica.velika.kladusa@gmail.com
Webstranica:
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Nisveta Đedović 2010-06-10 2014-08-01 Direktor
Osman Smailbegović 2016-09-20 Direktor

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Aladin Ćerimović 2017-10-27 2018-02-15 Predsjednik NO
Aldijana Munjaković 2017-06-09 2017-10-27 v.d. Član NO
Refik Tabaković 2017-06-09 2017-10-27 v.d. Predsjednik NO
Haris Medić 2017-06-09 2017-10-27 v.d. Član NO
Refik Tabaković 2016-12-06 2017-06-09 v.d. Predsjednik NO
Haris Medić 2016-12-06 2017-06-09 v.d. Član NO
Aldijana Munjaković 2016-12-06 2017-06-09 v.d. Član NO
Sabina Mehadžić Bašić 2016-05-16 2016-12-06 v.d. Član NO
Hilmija Smlatić 2016-05-16 2016-12-06 v.d. Član NO
Muhamed Galijašević 2016-05-16 2016-12-06 v.d. Predsjednik NO
Azra Čatak 2015-12-15 2016-05-16 v.d. Član NO
Hajrudin Muratović 2015-12-15 2016-05-16 v.d. Predsjednik NO
Izet Hodžić 2015-12-15 2016-05-16 v.d. Član NO
Azra Čatak 2015-09-07 2015-12-15 v.d. Član NO
Izet Hodžić 2015-09-07 2015-12-15 v.d. Član NO
Hajrudin Muratović 2015-09-07 2015-12-15 v.d. Predsjednik NO
Edin Džebić 2015-05-13 2015-09-07 v.d. Član NO
Hajrudin Muratović 2015-05-13 2015-09-07 v.d. Predsjednik NO
Izet Hodžić 2015-05-13 2015-09-07 v.d. Član NO
Edin Džebić 2015-02-03 2015-05-13 v.d. Član NO
Hajrudin Muratović 2015-02-03 2015-05-13 v.d. Predsjednik NO
Izet Hodžić 2015-02-03 2015-05-13 v.d. Član NO
Sebila Melkić Dervić 2014-08-01 2015-02-03 v.d. Član NO
Šejla Husić 2014-08-01 2015-02-03 v.d. Predsjednik NO
Alija Alešević 2014-08-01 2015-02-03 v.d. Član NO
Sabina Ičanović 2017-10-27 Član NO
Ibrahim Kamenjašević 2018-05-08 Član NO
Sulejman Silić 2017-10-27 Član NO

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Osman Smailbegović 2016-06-24 2016-09-20 VD - Direktor
Osman Smailbegović 2015-12-25 2016-06-24 VD - Direktor
Osman Smailbegović 2015-09-17 2015-12-25 VD - Direktor
Osman Smailbegović 2015-05-27 2015-09-17 VD - Direktor
Osman Smailbegović 2015-02-23 2015-05-27 VD - Direktor
Nisveta Đedović 2014-08-01 2015-02-26 VD - Direktor

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod