KP Vodovod i kanalizacija a.d. Šamac

Entitet: Republika Srpska
Kanton:
Smještaj: Šamac
Adresa: Njegoševa br.1
Procenat: 0.00
Telefon: 054 611 950
Fax:
Email: viksamac@gmail.com
Webstranica: https://viksamac.org/
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Stevo Tovirac 2014-09-19 2017-04-05 Direktor
Stevo Tovirac 2010-09-15 2014-09-19 Direktor
Mihailo Đurđević 2017-04-05 Direktor
Stevo Tovirac 2022-01-01 Direktor

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Petar Petrović 2014-07-31 2018-07-31 Član NO
Slobodan Čeliković 2014-07-31 2017-03-31 Predsjednik NO
Toda Bošnjak 2014-07-31 2017-03-31 Član NO
Toda Bošnjak 2010-04-27 2014-07-31 Član NO
Slobodan Čeliković 2010-04-27 2014-07-31 Predsjednik NO
Petar Petrović 2010-08-05 2014-07-31 Član NO
Petar Petrović 2022-01-01 Član NO
Slobodan Čeliković 2022-01-01 Predsjednik NO
Radomir Čančarević 2017-07-14 Član NO
Toda Bošnjak 2022-01-01 Član NO
Petar Petrović 2018-07-31 Član NO
Marko Todorović 2017-07-14 Predsjednik NO

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod