JP Rad a.d. Bratunac

Entitet: Republika Srpska
Kanton:
Smještaj: Bratunac
Adresa: Svetog Save br.84
Procenat: 0.00
Telefon: 056 410 657
Fax:
Email:
Webstranica: http://
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Radenko Vasić 2014-02-13 2018-02-13 Direktor
Radenko Vasić 2009-12-10 Direktor
Radenko Vasić 2018-02-14 Direktor

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Dragan Davidović 2020-06-29 2021-10-11 Član NO
Sreten Mlađenović 2020-06-29 2021-10-11 Član NO
Milan Radović 2021-06-29 2021-10-11 Član NO
Nevenko Samouković 2017-11-30 2020-06-29 Član NO
Sreten Mlađenović 2017-11-30 2020-06-29 Član NO
Branislav Gavrić 2017-11-30 2020-06-29 Član NO
Sreten Mlađenović 2013-11-25 2017-11-30 Član NO
Radenko Mićić 2013-11-25 2017-11-30 Član NO
Nevenko Samouković 2013-11-25 2017-11-30 Član NO
Božo Momčilović 2009-11-06 2013-11-25 Predsjednik NO
Mladen Dolijanović 2009-11-06 2013-11-25 Član NO
Savo Pantelić 2009-11-06 2013-11-25 Član NO
Sreten Mlađenović 2009-07-10 2009-11-06 v.d. Član NO
Rajko Zarić 2009-07-10 2009-11-06 v.d. Član NO
Nebojša Budović 2009-07-10 2009-11-06 v.d. Član NO
Sreten Mlađenović 2021-10-11 Član NO
Nevenka Marinović 2021-10-11 Član NO
Dragan Davidović 2021-10-11 Član NO

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod