JKP Gradina d.o.o. Donji Vakuf

Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton: Srednjobosanski kanton
Smještaj: Donji Vakuf
Adresa: Ul. 770. Slavne brdske brigade br. 15
Procenat: 0.00
Telefon: 030 205 591; 030 201 134
Fax: 030 205 591
Email:
Webstranica: https://jkpgradinadoo.wordpress.com
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod