JP Radio-televizija Bosansko-podrinjskog kantona Goražde d.o.o. Goražde

Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton: Bosansko-podrinjski kanton
Smještaj: Goražde
Adresa: Zaima Imamovića 2
Procenat: 0.00
Telefon: 038 221 522; 038 221 200; 038 223 951; 038 221 556
Fax:
Email: rtvbpk@bih.net.ba
Webstranica: https://rtvbpk.ba/
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Jasmina Čohodar 2016-09-16 2019-12-26 Direktor
Jasmina Čohodar 2015-12-24 2016-09-16 VD - Direktor
Emir Mušanović 2014-09-09 2015-12-24 Direktor
Ehlimana Dučić 2014-05-29 2014-09-09 VD - Direktor
Mirsad Pjano 2014-01-15 2014-05-29 Direktor
Lejla Å ivšić 2013-02-06 2014-01-15 VD - Direktor
Ernad Metaj 2013-02-05 VD - Direktor
Jasmina Čohodar 2010-09-23 2012-08-24 Direktor
Jasmina Čohodar 2009-09-17 2010-09-22 VD - Direktor
Jakub Bardak 2019-12-26 VD - Direktor

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Adnan Omerhodžić 2019-09-02 2019-12-18 Predsjednik NO
Mensura Sijerčić 2019-09-02 2019-12-18 Član NO
Admir Deljo 2019-10-24 2019-12-18 Član NO
Elvedin Ramović 2019-09-02 2019-12-18 Član NO
Adis Kudin 2019-09-02 2019-12-10 Član NO
Dženana Bukić 2019-09-02 2019-10-24 Član NO
Nermina Hurić 2015-04-09 2019-09-02 Član NO
Indira Kovačević 2016-05-25 2019-09-02 Član NO
Edina Tabaković 2015-04-09 2019-09-02 Član NO
Sead Tafro 2015-04-09 2019-09-02 Predsjednik NO
Irma Gušo 2016-05-25 2019-09-02 Član NO
Alma Obuća 2015-04-09 2016-05-25 Član NO
Nurija Vesnić 2015-04-09 2016-05-25 Član NO
Amela Džafović 2013-02-08 2015-04-09 Član NO
Azina Trgo 2014-02-03 2015-04-09 Član NO
Belma Šošo 2013-02-28 2015-04-09 Predsjednik NO
Mirsad Salihić 2013-02-08 2015-04-09 Član NO
Meliha Dizdarević 2013-02-08 2013-12-23 Član NO
Edina Tabaković 2013-02-08 2013-07-08 Član NO
Sead Dardagan 2013-01-07 2013-02-08 Predsjednik NO
Mirsad Crljenkocić 2013-01-07 2013-02-08 Član NO
Samira Kanlić 2013-01-07 2013-02-08 Član NO
Nedim Muratspahić 2013-01-07 2013-02-08 Član NO
Edina Tabaković 2013-01-07 2013-02-08 Član NO
Rijad Adžović 2012-08-22 2013-01-07 Član NO
Omer Muslić 2012-08-22 2013-01-07 Član NO
Murat Korjenić 2012-08-22 2013-01-07 Predsjednik NO
Jakub Bardak 2012-08-22 2013-01-07 Član NO
Ramiz Drakovac 2012-08-22 2013-01-07 Član NO
Samira Kanlić 2011-12-26 2012-08-22 Član NO
Emina Hadžić 2010-02-11 2012-08-22 Član NO
Sead Dardagan 2012-02-14 2012-08-22 Predsjednik NO
Jakub Bardak 2010-02-11 2012-08-22 Član NO
Naim Muftić 2010-02-11 2012-08-22 Član NO
Armin Dragolj 2010-02-11 2011-12-26 Član NO
Enes Muharem 2010-02-11 2010-05-12 Predsjednik NO
Adnan Omerhodžić 2019-12-18 Predsjednik NO
Mensura Sijerčić 2019-12-18 Član NO
Admir Deljo 2019-12-18 Član NO
Lejla Beganović 2019-12-18 Član NO
Elvedin Ramović 2019-12-18 Član NO

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji
2018 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2017 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2016 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2015 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2014 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2013 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2012 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2011 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2010 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod
Izvještaj o radu za 2020. godinu 2020 Skupština Bosanskopodrinjskog kantona 2021-07-27 19. redovna sjednica Usvojeno - Utvrđeno
Izvještaj o radu za 2018. godinu 2018 Skupština Bosanskopodrinjskog kantona 2019-07-09 4. redovna sjednica Nije usvojeno
Izvještaj o radu za 2016. godinu 2016 Skupština Bosanskopodrinjskog kantona 2017-06-20 25. redovna sjednica Nije usvojeno
Izvještaj o radu za 2015. godinu 2015 Skupština Bosanskopodrinjskog kantona 2016-10-25 16. redovna sjednica Usvojeno - Utvrđeno
Izvještaj o radu za 2014. godinu 2014 Skupština Bosanskopodrinjskog kantona 2015-11-30 8. redovna sjednica Nije usvojeno
Izvještaj o radu za 2012. godinu 2012 Skupština Bosanskopodrinjskog kantona 2013-07-22 tematska sjednica Usvojeno - Utvrđeno
Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju za 2011. godinu 2011 Skupština Bosanskopodrinjskog kantona 2012-07-26 14. redovna sjednica Nije usvojeno
Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju za 2010. godinu 2010 Skupština Bosanskopodrinjskog kantona 2011-05-20 5. redovna sjednica Usvojeno - Utvrđeno