Radio - televizija Federacije Bosne i Hercegovine

Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton: Kanton Sarajevo
Smještaj: Novi Grad Sarajevo
Adresa: Bulevar Meše Selimovića 12
Procenat: 0.00
Telefon: 033 464 070; 033 461 101
Fax:
Email: direkcija@rtvfbih.ba
Webstranica: https://www.rtvfbih.ba
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Đemal Šabić Direktor

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Zvonimir Jukić Član uprave
Melisa Jaramaz - Belenji Član uprave
Adnan Bilal Član uprave
Đemal Vatreš Član uprave

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji
2018 Nije dostupno Ostali izvori Ured za reviziju
2017 Web portal Web portal Nije dostupno
2016 Web portal Web portal Nije dostupno
2015 Web portal Web portal Nije dostupno
2014 Web portal Web portal Nije dostupno
2013 Web portal Web portal Nije dostupno
2012 Web portal Web portal Nije dostupno
2011 Web portal Web portal Nije dostupno
2010 Web portal Web portal Ured za reviziju

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod
Izvještaj o radu i poslovanju za 2019. godinu 2019 Zastupnički dom FBiH 2022-06-06 nastavak 33. redovne sjednice Nije usvojeno
Izvještaj o radu i poslovanju za 2019. godinu 2019 Dom naroda FBiH 2022-07-21 nastavak 19. sjednice Nije usvojeno
Izvještaj o radu i poslovanju za 2018. godinu 2018 Zastupnički dom FBiH 2022-06-06 nastavak 33. redovne sjednice Nije usvojeno
Izvještaj o radu i poslovanju za 2018. godinu 2018 Dom naroda FBiH 2022-07-21 nastavak 19. sjednice Nije usvojeno
Izvještaj o poslovanju za 2017. godinu 2017 Dom naroda FBiH Nije razmatrano
Izvještaj o radu i poslovanju za 2017. godinu 2017 Zastupnički dom FBiH 2020-01-29 10. sjednica Nije usvojeno
Izvještaj o poslovanju za 2016. godinu 2016 Dom naroda FBiH Nije razmatrano
Izvještaj o radu i poslovanju za 2016. godinu 2016 Zastupnički dom FBiH 2020-01-29 10. sjednica Nije usvojeno
Izvještaj o poslovanju za 2015. godinu 2015 Dom naroda FBiH Nije razmatrano
Izvještaj o radu i poslovanju za 2015. godinu 2015 Zastupnički dom FBiH 2020-01-29 10. sjednica Nije usvojeno
Izvještaj o poslovanju za 2014. godinu 2014 Dom naroda FBiH Nije razmatrano
Izvještaj o radu i poslovanju za 2014. godinu 2014 Zastupnički dom FBiH 2020-01-29 10. sjednica Nije usvojeno
Izvještaj o poslovanju za 2012. godinu 2012 Zastupnički dom FBiH 2014-07-09 31. sjednica Nije usvojeno
Izvještaj o poslovanju za 2011. godinu 2011 Zastupnički dom FBiH 2012-11-29 17. sjednica Nije usvojeno
Izvještaj o poslovanju za 2010. godinu 2010 Dom naroda FBiH Nije razmatrano
Izvještaj o poslovanju za 2010. godinu 2010 Zastupnički dom FBiH 2012-04-12 13. sjednica Nije usvojeno